Инженеринг ревю бр. 2/2023

44 април 2023 l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ електроапаратура но измерване и мониторинг, които са с нарастваща важност в производството, електронната индустрия и електротехниката. Посредством отчитането на стойностите на редица ключови параметри на промишлените системи във връзка с генерирането и консумацията им на електрическа енергия при честоти от 50 – 60 Hz до килохерцовия диапазон тези решения гарантират изправната и енергийноефективна работа както на малки уреди и устройства, така и на мащабни машини, агрегати и съоръжения. Мрежови анализатори от ново поколение могат да бъдат открити в каталозите на всички водещи глобални производители на контролно-измервателно оборудване за индустрията в отговор на нарастващите потребности на предприятията да проследяват и намаляват потреблението си на електроенергия. Съвременни технологии за мониторинг Макар този продуктов сегмент от години да е доминиран от различни типове измервателни инструменти със сходни функции (мултимери, осцилоскопи, многофункционални измервателни уреди – DMM, анализатори на смущения, спектроанализатори, анализатори на хармоници и др.), мрежовите анализатори намират устойчива пазарна ниша благодарение на своята мултифункционалност при мониторинга на качеството на захранването и тестването на широка гама устройства, които произвеждат, преобразуват или консумират електрическа енергия. В редица приложения тези системи успяват най-пълноценно да отговорят на комплексните изисквания на електроинженерите за единно измервателно решение с максимално разширени функционални възможности. Ключово предимство на съвременните мултифункционални мрежови измерватели са възможностите за събиране, регистриране и съхранение, обработка и анализ на множество различни типове данни. За целта някои модели разполагат с голяма вътрешна памет за съхранение или функции за бърз трансфер на информация към външни носители и компютърни устройства чрез USB или Ethernet връзка. Някои модели са предназначени за измервания на системи с висока мощност и са оборудвани със специални сензори. Мрежовите анализатори често се използват за дългосрочен мониторинг на индустриално оборудване при променливи условия на околната и работната среда, а нерядко и в агресивни условия. За тази цел е необходимо да се избират системи в специално промишлено изпълнение с висок клас на защита срещу навлизане на влага, прах и замърсители в корпуса на устройството. Изключително полезни в подобни сценарии са функциите за дистанционно управление и автоматизирано снемане на данни от мрежовите измерватели, които позволяват на базовото компютърно устройство за мониторинг и контрол и на инженерния екип, ангажиран със задачите във връзка с анализа, да се намират в отдалечена локация, практически във всяка точка на света. Подобни възможности са особено ценни при провеждане на тестове за температурна и вибрационна устойчивост на индустриално оборудване – условия, които традиционно са неблагоприятни за персонала.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=