Инженеринг ревю бр. 2/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l април 2023 57 ОВК работна среда в сравнение с фиксираните аспирационни чадъри и могат гъвкаво да бъдат адаптирани към процеса и моментното местоположение на кобота в работилницата. Основни предимства на портативните системи за аспирация на заваръчни газове са относителната им простота, сравнително ниската инвестиция и елиминираната необходимост от инсталация (което води до икономия на време и средства). Това са разходно-ефективни решения, които гарантират мигновени резултати. Необходимо е обаче да се вземат предвид някои особености при работата в цехове с голям брой заваръчни апарати в експлоатация. Всяка мобилна система има вграден мотор, а при множество такива, работещи едновременно, нивата на шум могат да надвишат комфортните за работниците. Недостатъци могат да бъдат и ограничените им функции, като липсата на автоматизация при пускането и спирането и необходимостта това да се извършва ръчно, което губи ценно време, както и липсата на почистващи се филтри. Последното може значително да повиши разходите за консумативи. Статичните аспиратори за обслужване на няколко станции накуп могат да покрият изискванията както на ниско-, така и на високовакуумни приложения. Те са предназначени предимно за стенен монтаж, като един агрегат може да захранва няколко смукателни ръкава (обикновено от 4 до 6), които се използват от съответния брой оператори. Съотношението между цена и ефективност при тези конфигурации е доста атрактивно за цеховете с голям брой заваръчни станции – инсталационните разходи са сравнително ниски, а зоната им на обхват е голяма. В някои приложения, когато не е рентабилно да се инвестира в отделни системи за аспирация на ниво работна станция или е необходима икономия на време за местене и позициониране на гъвкавите смукателни ръкави, се прибягва до централизирана екстракция на токсичния заваръчен дим. За такава конфигурация обаче са необходими сериозни инвестиции и цялостна реорганизация на цеха и прилежащите му електроинсталации. В дългосрочен план на подобна система й липсва и достатъчно гъвкавост да се адаптира към променящ се обем на поръчките и брой на работните станции.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=