Инженеринг ревю бр. 3/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ май 2023 13 интервю Разкажете повече за обхвата на дейност на FIEEC. Кои са основните й функции на национално и глобално ниво? Върху какви ключови проекти се фокусирате? FIEEC е Федерацията на френската електротехническа, електронна и комуникационна индустрия. Основната й роля е да защитава интересите на членовете си и да подпомага тяхното развитие. Федерацията работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни на национално и европейско ниво, за да оказва влияние върху свързаните с индустрията политически решения, иновациите и конкурентоспособността. Тя също предоставя широка гама от услуги на членовете си. Активно участва в насърчаването на международно сътрудничество и в застъпничеството в международни организации като Европейския съюз и Международната електротехническа комисия. FIEEC фокусира дейността си върху няколко области като дигиталната трансформация, енергийния преход и устойчивото развитие. Подкрепяме и редуцирането на екологичния отпечатък на продуктите и процесите на нашите членове. Понастоящем какви са възможностите за бизнес сътрудничество между френски и български компании в областите на електроинженерството и електрониката? Какви са впечатленията Ви по отношение на развитието на френския бизнес в България? Във Франция и в България се наблюдава нарастващо търсене на устойчиви решения и съответно на възможности за компаниите в електротехническия и електронния сектор да разработват и предлагат продукти, които да отговарят на тези потребности. Нарастващата дигитализация в различните индустриални сектори създава възможности за бизнесите в тези сектори да си сътрудничат в разработването на решения за интелигентно производство, интелигентни електроразпределителни мрежи и интернет на нещата (IoT). Съществуват някои интересни възможности за сътрудничество и развитие на френски бизнес в България. И двете страНалице са интересни възможности за сътрудничество и развитие на френски бизнес в България Беноа Лавен, изпълнителен директор на Федерацията на френската електротехническа, електронна и комуникационна индустрия (FIEEC), пред сп. Инженеринг ревю ни разполагат с висококвалифицирана и иновативна работна ръка в електротехническата и електронната индустрия, което може да спомогне за производството на висококачествени продукти. Как бихте оценили технологичното развитие и нивото на иновации в електротехническия и електронния сектор във Франция и България? Кои тенденции бихте посочили като водещи за бъдещето на индустрията и кои изложения ще го демонстрират тази година? Франция има дългогодишна история на иновации в електротехническия и електронния сектор, както и на водещи компании в индустрията. През последните години е налице фокус върху разработването на възобновяеми енергийни източници като вятърни и соларни инсталации, както и на технологии за интелигентни електроразпределителни мрежи с цел оптимизиране на потреблението и разпределението на енергия. Другата основна тенденция е използването на изкуствен интелект и машинно самообучение с оглед подобряване на производствените процеси и продуктовия дизайн. В България електротехническият и електронният сектор се развива, като френски компании като Legrand и Schneider Electric имат силно присъствие в страната. В допълнение се разраства и електронното производство в България, с фокус върху високотехнологични продукти като полупроводникови компоненти и интегрални схеми. Най-голямото индустриално изложение във Франция е Global Industrie, а Viva Technology е предназначено за нововъзникнали компании. И двете са ключови международни събития, показващи бъдещето на френската индустрия.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=