Инженеринг ревю бр. 3/2023

22 май 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ Димитър Колев електроника Елементите за защита от електростатични разряди (Electrostatic Discharge - ESD) имат найголям дял в схемите за защита Обикновено издръжливостта към ESD трябва да отговаря на изискванията на стандарта IEC61000-4-2, валиден относно контактен и безконтактен разряд Най-елементарната защита може да се осъществи чрез eдинични еднопосочни TVS диоди, наричани още ценерови диоди азделът от електрониката, известен с термина Circuit Protection, има за цел предпазването на компонентите и електронните системи от напрежения, токове и температури над максимално допустимите. Обикновено превишаването на тези параметри води до частична или пълна повреда. В статията се разглеждат някои основни стандарти, дискретни прибори и интегрални схеми (ИС) за осъществяване на такива защити, специфичното им действие, важните параметри, както и някои основни схеми на свързване и характерни приложения. Темата е изключително обширна, поради което тук не са обхванати всички видове защити. Стандарти Популярни са стандартите от серията с общо означение IEEE C62 Съвременни компоненти и решения за защита на електронни схеми - част I за защита от импулсни напрежения, като връзка с разглежданата тематика имат: IEEE Std C62.64-1997 за спецификациите на компоненти за комуникационни линии, C62.43-1999 за приложенията и C62.36-2000 за тестването на компонентите; IEEE Std C62.38-1994 за оценка на устойчивостта към електростатични разряди (ESD); IEEE Std C62.33-1982 (R1 1994) за варисторни компоненти за защита от импулсни пренапрежения; IEEE Std C62.35-1987 (R1 1993) за тест на прибори с лавинен пробив; IEEE Std C62.37.1-2000 за приложения на тиристорни защити от импулсни пренапрежения. Международната електротехническа комисия от своя страна има 3 стандарта за тестване: IEC 61000-4-2 на влиянието на ESD; IEC 61000-4-4 на пакети от къси импулси (Electrical Fast Transients); IEC 61000-4-5 на мощни импулси, породени от мълнии. В Европа се използват стандартите за устойчивост на комуникационни съоръжения ITU-T K.20 (за офис сгради), ITU-Т К.21 (за жилищни сгради) и ITU-T К.45 (за комуникационни линии). В автомобилостроенето за защита от ESD най-често се използва ISO10605, а за защита от други импулсни напрежения – ISO 7637-1 2002-3 и ISO 7637-2. Р

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=