Инженеринг ревю бр. 3/2023

30 май 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ Зелени тенденции при сервомоторите автоматизация тремежът към непрекъснато повишаване на енергийната ефективност на индустриалното оборудване и намаляване на въглеродния отпечатък на предприятията мотивира производителите на двигатели и задвижвания да влагат все повече „зелени“ технологии в проектирането и конструирането им, както и във функционалния им инструментариум. Сервомоторите, които са предпочитан избор във все повече промишлени приложения в епохата на Industry 4.0, предлагат множество възможности за екологичен дизайн, за пестене и регенериране на енергия, както и за устойчива експлоатация и рециклиране. Сред водещите тенденции в сегмента е и интелигентната IoT комуникация между свързаните индустриални устройства, компоненти и сензори. Тя позволява непрекъснат мониторинг на състоянието и работата на задвижващите системи, разкрива потенциал за повишаване на ефективСервомоторите са предпочитан избор във все повече промишлени приложения в епохата на Industry 4.0 Те предлагат множество възможности за екологичен дизайн, за пестене и регенериране на енергия, както и за устойчива експлоатация и рециклиране Сервосистемите често се използват и в комбинация с други „зелени“ или конвенционални технологии с цел постигане на по-големи екологични ползи ността и производителността им и създава условия за прогнозна поддръжка с цел предотвратяване на повреди и преждевременен отказ. Стратегии за удължаване на жизнения цикъл Сред популярните методи за дефиниране на екологичните последствия от производството на дадена продукт в съвременната индустрия са т. нар. EPD декларации (Environmental Product Declarations). Основен недостатък на този подход е, че не отчита ползите, които биха били постигнати вследствие на използването на продукта в бъдеще. С

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=