Инженеринг ревю бр. 3/2023

34 май 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ автоматизация електроенергия и по-лесен контрол върху хидравличното налягане и обема на хидравличните масла в задвижващите системи. Електрическите двигатели са „виновни“ за около 40% от глобалното потребление за електричество и близо 70% от консумацията на ток в индустрията. Ако производителите не предприемат мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези системи, тези цифри биха се удвоили до 2030 г., тъй като все повече електромотори ще бъдат произвеждани, продавани и използвани дотогава, изчисляват експертите. Значителният ръст в потреблението на енергоемки промишлени решения вследствие на непрекъснатата индустриализация може да има пагубни последици за околната среда, ако не се предприемат необходимите мерки. Оказва се, че голяма част от негативните екологични въздействия на електромоторите възникват в етапите на използване и извеждане от експлоатация (95% до 99%), а не в производствената фаза (1% до 5%), както мнозина погрешно смятат. От критично значение е дизайнът на двигателя, който би могъл значително да наклони везните както в едната, така и в другата посока. Ето защо все пошироко възприета на глобално равнище е концепцията за екодизайн, която въвежда редица изисквания за подобряване на устойчивостта на продукта във фазата на проектиране. Стандартът EN 50598: „Изисквания за екодизайн към продукти, свързани с енергопотребление“ надхвърля отделните мотори и измества вниманието към комплексните системи за задвижване в тяхната цялост. Това обхваща и компоненти като честотни преобразуватели, стартери, предавателни механизми и пр. Екологични ангажименти на нива производители и потребители Има няколко сценария за покриване на екологичните ангажименти във връзка с повишаване на устойчивостта на серводвигателите и електрозадвижванията като цяло. Единият включва предприемане на всички възможни мерки на технологично равнище по отношение на проектирането и изработката, които са „грижа“ на производителите. В такъв случай за потребителя остават адекватната инсталация и поддръжка. Когато производственото предприятие не е заложило достатъчно предпоставки за екологичен дизайн в устройството и задвижващата система, тогава по-голямата част от този ангажимент остава за ползвателя, който е морално, а в редица случаи и регулаторно задължен да търси всякакви потенциални решения за подобряване на екологичната пригодност във фазата на експлоатация и след края на жизнения цикъл. Една от стратегиите за умно управление на енергийното потребление на сервомоторите е чрез т. нар. обратно оразмеряване или селектиране на параметри, които отговарят на изискванията на системата в периода, в който най-интензивно се използва. За етапите на пикова консумация се разработват интелигентни решения, базирани на графиците и честотата на използване, вместо номиналните характеристики да се задават излишно високи спрямо пиковите периоди. Експертите добавят, че бъз съмнение в близко бъдеще въглеродните емисии ще започнат да бъдат целена-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=