Инженеринг ревю бр. 3/2023

36 май 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ електроапаратура Релетата за мониторинг осигуряват защита чрез постоянно следене на параметрите на системата и изключване на електроподаването при регистриране на каквото й да е аномално условие Обикновено едно реле за мониторинг се състои от два основни компонента – сензорна схема и изключващ елемент Класификацията им като цяло се основава на параметъра, който са предназначени да следят – от напрежение и ток до температура елетата за мониторинг са важни защитни устройства. Инсталирани в една електрическа система, те осигуряват защита чрез постоянно следене на параметрите й и изключване на електроподаването при регистриране на каквото й да е аномално условие. В статията ще разгледаме работния принцип на релетата и различните им разновидности. Какво представляват релетата за мониторинг Както подсказва името им, това са вид защитни релета, използвани за проследяване на различни условия в една електрическа система, които се задействат при превишаване на предварително зададена стойност на конкретен параметър. Обикновено едно реле за мониторинг, независимо дали става дума за такова за наблюдение на електродвигател или на линия, се състои от два основни компонента – сензорна схема и изключващ елемент. Сензорният елемент засича параметъра, който ще се следи, а изключващият осигурява комутиращото действие. Релетата за мониторинг обикновено се предлагат с регулируеми контролни точки, които могат да се Релета за мониторинг използват за настройване на защитата спрямо специфичните потребности на електроенергийната система. За целта релетата за мониторинг разполагат с копчета, винтчета или в случая на цифрови релета – бутони и дисплей. Сред важните опции са: времезакъснение (за избягване на фалшиви задействания заради моментни пикови стойности или преходни състояния); ръчно/автоматично нулиране (за връщане на системата в изходно състояние след задействане); дистанционно нулиране; подаване на алармен сигнал при задействане; визуални индикатори. Релетата за мониторинг се класифицират в различни категории. Класификацията им като цяло се основава на параметъра, който са предназначени да следят – от напрежение и ток до температура. Найразпространените видове са релетата за мониторинг на напрежение, фази, ток, честота, температура и ниво. Напрежение Релетата за напрежение засичат повишено или понижено напрежение, Р

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=