Инженеринг ревю бр. 3/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ май 2023 37 електроапаратура или и двете. Те могат да регистрират аномално състояние само от страната на линията, където е присъединено релето. По този начин устройството осигурява защита преди стартиране на оборудването. Релетата за мониторинг на напрежение са лесни за инсталиране, не изискват токови трансформатори и следователно са по-достъпни. Единствено са необходими напреженови присъединявания, за да могат релетата да се ползват независимо от товара на системата. Релетата за понижено напрежение се задействат, когато величината на параметъра падне под зададена стойност. Понижено е напрежението, което се поддържа в системата под номиналните стойности за трансформатори, електродвигатели, генератори и др. и което може да доведе до възникване на неизправност в оборудването. Те могат да се причинят от претоварване на системата или повреда на оборудването. На понижените напрежения следва да се отделя специално внимание, защото редица електроенергийни системи представляват мегаволтамперови товари (електродвигатели, непрекъсваеми захранвания и др.). Това означава, че с понижаване на напрежението токовото натоварване се увеличава, докато електропреносният капацитет на системата намалява. Релетата за понижено напрежение обикновено са устройства с мигновено действие и трябва да изпълняват функцията си всеки път, когато входното напрежение падне под зададената стойност. Те намират приложение за пренос на товари, регулиране на напрежението и защита на електродвигатели. Релетата за свръхнапрежения се задействат, когато напрежението надвиши зададената стойност. Свръхнапреженията могат да доведат до неизправности на оборудването или самите те да са резултат от такива, например внезапна загуба на товар. Релетата за свръхнапрежение могат да бъдат устройства както с мигновено, така и с отложено задействане. Те се използват за регулиране на напрежението, защита на шини, резервирани мощности и генератори. Релетата за мониторинг на диференциално напрежение се задействат в отговор на разликата между входните и изходните напрежения, свързани със защитаваното оборудване. Количествата електроенергия, постъпващи и излизащи от системата се сравняват чрез токови трансформатори. Ако разликата между двете вериги е нула, няма неизправност или проблем. Ако разликата не е нула, то тогава може да се идентифицира вътрешен проблем. Този тип релета са приложими за всички части на електроенергийната система и често са предпочитаното решение за защита. Фази Релетата за мониторинг на фази могат да следят за правилната последователност на фазите, фактор на мощността, загуба на фази и фазов дисбаланс. Релетата за мониторинг на загубата на фази следят за напрежение с грешна последователност на фазите или за една или повече отворени фази. Неизправност може да възникне вследствие на изгорял предпазител, механична повреда на комутационното оборудване или ако една от линиите се отвори. Препоръчва се релетата за мониторинг на фази да се комбинират с устройство, което може да регистрира изместването на фазовия ъгъл. Причината за това е, че чувствителните на

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=