Инженеринг ревю бр. 3/2023

38 май 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ електроапаратура напрежение устройства, които следят само величината му, може да не осигуряват защита докато оборудването работи. Релетата за мониторинг на обръщане на фазите следят за промяна на полуцикъл или на 180° в една фаза. Обръщането на фаза често се дължи на погрешно опроводяване, некачествена електроенергия вследствие на модифициране на електроразпределителната система или се получава при възстановяването на електроподаването след прекъсване. Тази защита е необходима за всички висове оборудване за транспортиране на хора – ескалатори, асансьори и др. Релетата за мониторинг за фазовата последователност се използват, за да се гарантира, че последователността е правилна при присъединяването на трифазни товари. Ако устройството отчете, че последователността на фазите е грешна, то спира електроподаването, предотвратявайки стартирането на неправилно свързаното оборудване. Ток Предимството на релетата за мониторинг на ток пред тези за напрежение е, че те не реагират на обратна електродвижеща сила, която съпровожда фазовите неизправности при електродвигателни товари. Релетата за понижен ток се задействат, когато величината му падне под определена зададена стойност. До това може да се стигне, ако има неизправност в електрозахранването или при спиране на натоварването на електродвигател. Често ситуациите със свръхнапрежение водят до понижение на тока, което може да причини повреди на оборудването. Релетата за максимален ток се задействат, когато величината на тока надвиши зададената стойност. Максимален ток може да се получи или от товара, или от захранването, например при внезапно увеличаване на товара заради неизправни електронни компоненти или физическо натоварване на електродвигател. Пад в напрежението също може да доведе до ситуация с максимален ток. Релетата за диференциален ток реагират на разликата между входящите и изходящите токове, свързани със защитаваното оборудване. Работният принцип се състои в следене дали сумата от всички входящи и изходящи токове в шина или генератор е равна на нула. Ако има неизправност, то ще има нетен електроенергиен поток и диференциалното реле ще се задейства. Честота Релетата за мониторинг на честота могат да следят за минимална и максимална честота, както и за диференциални стойности. Измененията в честотата като цяло са свързани с доставяната електроенергия. Характеристиките на подаваната от електроразпределителна компания енергия едва ли ще се изменят, но ако токът идва от преобразувател, резервирана система или алтернативен енергиен източник, тогава е много по-вероятно да има проблеми с честотата. Нормалното функциониране на някои видове индустриално оборудване, например електродвигатели, зависи от постоянната честота. Поради това внезапна промяна в този параметър може да доведе до нарушения в съответния производствен процес заради изменението в скоростта на мотора. Именно такива събития могат да се предотвратят с реле за мониторинг на честотата.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=