Инженеринг ревю бр. 3/2023

42 май 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ лява лесно взаимно заменяне на двата типа елементи. Предимства При цилиндричните и конусни предавки с наклонени зъби зацепването се осъществява постепенно преди следващата секция да влезе в контакт. Това е съществена разлика с редукторите с прави зъби, при които зацепването се извършва едновременно по дължината на цялата контактна повърхност на зъба. Тъй като в един и същи хоризонтален разрез на спираловидните механизми ширината на всеки следващ отделен зъбен елемент нараства, повече зъби са в контакт в сравнение с редукторите с прави зъби във всеки момент, предаването на натоварването се извършва много по-плавно. В резултат се постигат по-голям капацитет на натоварване, потенциал за по-висока скорост на въртене, както и по-безшумна работа, както беше споменато по-горе. Конструктивните предимства на цилиндричните и конусните редуктори с наклонени зъби са много. Благодарение на силите на натоварване и увеличеното триене при плъзгане между компонентите, спираловидните предавки могат да работя и при по-ниска ефективност от механизмите с прави зъби. Поплавното зацепване и едновременният контакт на повече на брой зъбни елементи правят редукторите с наклонени зъби много по-издръжливи на високи натоварвания, което ги превръща в отлично решение за такива приложения и спомага за удължения им сервизен живот. В допълнение, тези системи притежават еднакъв потенциал за ефективно предаване на мощност и движение между валове както под прав, така и под успореден ъгъл. Така цилиндричните и конусно-цилиндричните предавки със спираловидни зъбни колела се доказват и като много погъвкави, тъй като позволяват поширок набор от механични възли да се изпълняват с едни и същи модулни компоненти. Когато се позиционират под прав ъгъл, в механизма могат да бъдат вложени две десни или две леви предавки в зависимост от желаната посока на въртене на изхода. Важно преимущество на този тип редуктори е, че при паралелно позициониране могат да бъдат използвани повече на брой зъбни механизми, които да осигурят голям диапазон от предавателни числа и разстояния между входящите и изходящи валове. При цилиндричните и конусно-цилиндричните предавки под прав ъгъл е налице и по-богат асортимент от диаметри на зъбните колела. Това помага да се постигнат различни съотношения, както и разстояния между валовете. Конструкцията с непресичащи се равнини на валовете предполага, че те са изместени един спрямо друг на разстояние, определено от диаметрите на зъбните колела. Модификации и приложения В зависимост от предназначението си цилиндричните, конусните и своеобразните комбинирани редуктори се използват в разнообразни модификации. Единичните зъбни колела с наклон на зъбните елементи под специфичен ъгъл спрямо централната ос могат да бъдат леви или десни спрямо ориентацията на наклона. Те се използват в различни комбинации и диаметри за постигане на желаните параметри на цялостния механизъм. Двойните предавки са вариант на единичните, като две зъбни колела са челно разположени едно спрямо друго със съответната междина. Всяка лицева част на детайла има същия по големина, но обратен ъгъл на наклона на зъбите. Подобна конфигурация елиминира натоварванията при натиск и позволява по-голямо припокриване на контактните повърхности на зъбите и по-плавна работа. Тя обикновено се предлага под формата на фабрично капсулован редуктор. Срещат се и конфигурации тип „рибена кост“, при които отново има челно разполагане на лицата на две или повече зъбни колела със спирало-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=