Инженеринг ревю бр. 3/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ май 2023 51 измервателна техника ниво. За да се комуникира един цвят по продължение на веригата на доставка, проектантите трябва да използват универсални цветови системи и идентификатори с цел специфициране на желания цвят. След това производителите използват цветови еталони, специфични за субстрата, за да се оцени визуално доколко се доближава полученият цвят до стандарта. Например, когато се оценяват текстилни мостри, доставчиците използват инструменти като цветови образци за сравнение с мострата. Ако цветът на мострата е визуално много далеч от стандарта, това е непосредствен индикатор, че е необходимо регулиране или на формулировката на багрилото, или на материала. Макар този визуален подход да осигурява базово ниво на контрол на цвета по лесен и достъпен начин за по-прости вериги на доставка, мащабирането му не е ефективно за сложни работни потоци с множество участници, произвеждащи един и същ продукт на няколко континента. Когато последователното постигане на точния цвят е от критично значение, или когато трябва да се потвърдят резултатите от визуалната инспекция, се използват измервателни уреди. Спектрофотометри Те са сред най-разпространените и широко използвани инструменти за измерване на цвят в индустрията. Компаниите изискват приложението им за мониторинг на точността на цвета по време на предпроизводствените и производствените процеси. Измерването по време на производствения цикъл помага на производителите да управляват цвета в реално време, засичайки потенциални грешки на ранен етап, което да позволи предприемането на действия преди да бъдат загубени допълнителни ресурси. Има три основни вида спектрофотометри и изборът на един от тях до голяма степен се базира на типа повърхност, която ще се измерва. По размер инструментите варират от преносими до настолни, като всеки един от тях предлага различна функционалност с цел гарантиране на постоянство на цвета при отделните материали. Спектрофотометрите с 0°/45° (или 45°/0°) архитектура измерват светлината от фиксиран ъгъл от 45° и са най-разпространени, защото в най-голяма степен възпроизвеждат това, което може да види човешкото око. Те обикновено се използват за измерване на цвят на плоски, гладки или матови повърхности, особено в печатарската индустрия. Тези устройства се използват предимно за калибриране на монитори и екрани, както и при печат и опаковане. Инструментите със сферична архитектура могат да измерват отразената светлина от всички

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=