Инженеринг ревю бр. 3/2023

52 май 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ измервателна техника ъгли. Тези уреди обикновено се използват за измерване на цвят на текстурирани повърхности като текстил и пластмаси, както и на лъскави или отразяващи повърхности като мастила с метален отблясък и други лъскави повърхности. Многоъгълните спектрофотометри оценяват цвета на пробата/ мострата все едно тя се движи напред-назад. Тези инструменти са найподходящи за измерване на пигменти със специални покрития и цветове със специални ефекти и добавки, които наподобяват слюда или седеф, често използвани за шаситата на автомобили. Тези покрития стават все по-разпространени и в производството на облекла и обувки. Измерването на цвят и визуално, и спектрално по време на производствения процес спомага да се гарантира, че цветовете остават в допустими граници и че крайният резултат се доближава до намеренията на бранда. Тъй като цветът може да изглежда различно в зависимост от източника на светлина, критично важна, но често пренебрегвана стъпка от процеса на измерване на цвят е оценката му по отношение на осветлението. Процесите на цялостно измерване на цвят трябва да включват подходяща оценка на материала при различни светлоизточници. Например производителите на мебели трябва да знаят как могат да изглеждат продуктите им както в магазин, за да подбудят покупка, така и при домашно осветление, за да се избегнат връщания. Най-добрият начин да се постигне това е да се използва светлинна камера, която може да симулира как изглеждат цветовете при осветление, характерно за различни среди. Подобно на спектрофотометрите, светлинните камери се предлагат в различни размери и обхват на светлинни източници, като изборът на подходящо решение зависи от материалите, които ще се оценяват. Калибриране на дисплеи При цветовото калибриране също са необходими измервателни уреди, които да отчетат светлинното излъчване от дисплея. Колориметрите използват три различни цветни филтъра (червен, зелен и син), за да имитират начина, по който човешкото око възприема цветове. Спектрорадиометрите, както показва наименованието им, са спектрални устройства, което означава, че измерват светлината като функция от дължината на вълната. Това им позволява да дадат характеристика за спектралното разпределение на мощността (SPD) на дисплея или за енергийните нива на светлинен източник в диапазон от дължини на вълната. Това е полезно за откриване и коригиране на разликите в дисплеи с подсветка и отстраняването на грешки вследствие на метамерия (цветове с различни SPD изглеждат идентични при определени условия). Спектрорадиометрите се отличават с висока степен на точност за сметка на скоростта на измерване и преносимостта, които са характерни за колориметрите. Колориметрите обикновено разполагат с калибрационни матрици. Тъй като те не са спектрални устройства, те не могат да извлекат

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=