Инженеринг ревю бр. 4/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ юни 2023 19 Фиг. 5. Защита от пренапрежение (понякога се комбинира и с максималнотокова защита) Фиг. 4. Защита от UVLO и Reset генератор. електроника ток (Inrush current) вместо постоянни резистори, които биха имали твърде големи топлинни загуби. В този случай ситуацията е обратната на PTC – в първия момент съпротивлението е голямо и ограничава входния ток, но след кратко време NTC се загрява и намалява съпротивлението до номиналното във веригата. Защитни интегрални схеми При типично напрежение Uo на даден възел напрежителната защита трябва да се задейства при излизането му извън допустимите граници Uomin - Uomax и съответно да го нулира. Най-често Uo е постоянното захранващо напрежение на електронна схема или блок, а защитата при Uo<Uomin се означава като UVLO (Under Voltage Lockout). UVLO обикновено се вгражда в захранващи, микропроцесорни и други ИС, което ги предпазва от функционални проблеми при захранващо напрежение по-ниско от номиналното. Типичен пример за това е Reset интегралната схема PT7M3808G33 на Diodes (Фиг. 4). За защита от Uo>Uomax (Over Voltage Protection) OVP се ползват главно специализирани ИС с външно свързани един или два MOS транзистора. Такива са MAX6495, LTC4368 на Analog Devices / Maxim / Linear (Фиг. 5) Защитата от отскоци на напрежението е позната още като Transient Voltage Protection, Surge Suppressing. На отскока като рязко и краткотрайно увеличаване на напрежениИзточник: Diodes Източник: Analog Devices Фиг. 6. Приложения на електронна защита FP0100 Източник: Microchip ето съответстват термините surge при негова продължителност над 3 ns и spike при по-малка продължителност. Основните причини за появата на отскок на напрежението са промяната на състоянието на електрическата верига, например включване и изключване (Load Dump) на товара, късо съединение на изхода и влияние на електромагнитни полета. За оценка на защитата се ползва стандартът IEC 61000-4-5. Интересна за целите на електронната защита е интегралната схема FP0100 на Microchip (Фиг. 6), позволяваща реализиране на OCP и SCP със задаван чрез външен резистор прагов ток между 10 mA и 260 mA. Производителят Bourns предлага прибори за защита на основата на MOSFET технология TBU-CA Series и TSC DL Series. Най-важното им предимство е осигуряването на ОСР в бързи комуникационни линии със скорост на обмен на данните до 6 Gbps.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=