Инженеринг ревю бр. 4/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ юни 2023 23 автоматизация индустриални роботи, усъвършенствани оптични, магнитни, лазерни, рентгенови технологии и т. н. Принцип на работа на отделните типове системи Процесът на сортиране е неизменна част от множество дейности в индустрията още от зората на промишленото производство. В наши дни с помощта на последното поколение технически средства той може да се извършва изцяло автоматизирано и с много висока скорост, точност и ефективност, което позволява динамично ускоряване и на съпътстващите операции, например обработка, опаковане, етикетиране, вторично пакетиране, товарене и т. н. При сортиране обектите, движещи се най-често по поточна линия, се идентифицират и диференцират помежду им на база различни техни характеристики – цвят, размер, структура, текстура, тегло, партида, маркировка, получател и др. За откриване, инспекция и оценка на тези характеристики се използват различни измервателни уреди и устройства за детекция и идентификация, сензори, оптични четци, камери за машинно зрение, софтуерни програми и алгоритми и пр. Отделянето на необходимите продукти, изделия, опаковки, пратки, кашони или складови единици от общия поток може да се осъществява чрез различни механизми, спомагателни системи (включително роботизирани манипулатори) или специализирани конвейери със съответния дизайн и конструктивни специфики. Потокът може да е: хомогенен (най-често в производството и преработката), а процесът на сортиране да цели отделянето на дефектни продукти, класифицирането и сепарирането на обекти от един и същи вид по размер или качество (например яйца, плодове, зеленчуци, риба и др.); нехомогенен (в електронната търговия, логистиката, спедицията и т. н.), а сортирането да е с цел насочване на отделните колети, пратки или транспортни единици към различни дистрибуционни канали или крайни получатели. Що се отнася до типа на сортировъчните системи спрямо обекта на сортиране, различаваме основно три типа решения – за обработка на отделни единици, за обработка на контейнери (вторични опаковки, касетки, кашони и др.), както и комбиниран тип. По дизайна и конструкцията си тези механизми се делят на: линейни системи, които отвеждат основния поток от материали или обекти от една входна до една изходна точка, като отделят дефектните продукти; разклонени (divert) системи, които разделят потока към различни изходни точки; кръгови системи, при които конвейерът след сортиране на даден поток се връща към изходната точка. Автоматизираните сортировъчни системи се различават помежду си и по своята товароносимост, която е тясно свързана с приложението им.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=