Инженеринг ревю бр. 4/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ юни 2023 43 инструменти, материали оборудването (чрез намаляване на престоите за инспекция, поддръжка и вследствие на неизправности и свеждане до минимум на опасностите от пропуснат или недобре смазан компонент), централното смазване носи и други икономически и социални ползи. Една от най-важните сред тях е по-пълноценното и ефективно оползотворяване на смазочните материали посредством контролирана консумация – използване на прецизно дозирани количества и по-малко загуби. Друг положителен ефект от това са и потенциално почистите машини или работни зони, тъй като не се допускат случайни разливи на масло или грес. Основен фокус в проектирането и внедряването на решения за автоматично смазване е и повишаването на трудовата безопасност чрез елиминиране на необходимостта за персонала да осъществява рисков достъп до тесни и неудобни пространства с множество подвижни механични елементи наоколо, особено при работещо оборудване. Важно е да се отбележи, че самите системи за централно смазване също се нуждаят от регулярен мониторинг и адекватна поддръжка, тъй като дългите им линии за доставка на смазка, прецизните им дозиращи клапани, фитингите и множеството връзки подлежат на различни негативни влияния във връзка с работата на механичните системи, например вибрации. Основни компоненти и принцип на работа Дизайнът и изпълнението на всяко решение за централно автоматично смазване зависи основно от приложението – от типа и предназначението на машината или оборудването, броя на компонентите и точките за мазане, разстоянията между тях и т. н. Повечето системи в практиката разполагат с даден набор от базови компоненти, които могат да бъдат допълвани от различни спомагателни средства. Сред основните им елементи са: помпа, резервоар за смазка, контролер, захранващи линии, входящи въздушни отвори, инжектори, превключватели и клапани за налягане и други измервателни и дозиращи модули. Към базовата конфигурация могат да бъдат добавяни и разнообразни по тип, функции и възможности филтри, таймери, аларми, сензори и устройства за мониторинг, организирани в едно-, дву- и тристепенни системи в зависимост от броя на точките за смазване. Резервоарът съдържа необходимия обем смазочно масло или грес, които се поддържат там чисти и в готовност за използване. Помпата задвижва потока на смазката, като създава налягане в линиите за доставка. Капацитетът, мощността и размерът й зависят от изискванията на системата и разстоянието до найотдалечения инжектор. Контролерът управлява налягането в системата, като активира и изключва съответните клапани на база времеви период или работен цикъл. Контролният модул може да получава сигнали от сензорите в системата за ограничен достъп, запушвания или неосъществена доставка до ключови компоненти като лагерите. Контролерът и инжекторите се програмират за подаване на конкретни дози смазка на определени интервали. При наближаване на следващия цикъл на смазване контролният модул подава команда за активиране на помпата, която захранва линиите за доставка с въздух, за да се създаде необходимото налягане за пренос на високовискозните смазочни материали през тесните линии към инжекторите. След потвърждение за прилагането на желаното количество смазка превключвателят за налягане деактивира помпата, а останалият материал по линиите се връща обратно в резервоара. Най-съвременните решения на пазара разполагат с алармени функции, свързани с работата на инжекторните дюзи, спирателната и регулираща арматура и обема на резервоара. Всяко отклонение от нормалните работни условия или допустимите нива на смазочния флуид в дадена зона незабавно и автоматично се съобщава на отговорния технически служител или екип. Благодарение на компютъризираното управление с помощта на контролери, таймери и аларми системите за автоматично смазване оптимизират оперативната ефективност на оборудването и свеждат до абсолютния минимум рисковете от повреда вследствие на неправилно мазане. Интелигентните сензори с IoT свързаност, които навлизат все по-масово в сегмента с популяризирането на Industry 4.0 концепцията, спомагат за надеждна прогнозна под-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=