Инженеринг ревю бр. 4/2023

44 юни 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ инструменти, материали дръжка както на решенията за смазване, в които се интегрират, така и на цялото оборудване, което поддържат системите за централно мазане и гресиране. Типове системи Според метода си на инжектиране на смазочния материал и технологията, на която е базирана помпената система, решенията за автоматично мазане се подразделят на два основни типа – с положително изместване (обемни) и с пропорционален дебит (дозировка). Обемните използват дозиращи бутала, докато тези с пропорционално дозиране разчитат на по-малки отвори за ограничаване на потока на смазката. Важно е да се отчетат теглото и вискозитетът на флуида, както и разстоянията, на които ще се транспортира от резервоара до всички инжектори. Колкото по-високозен е материалът и на колкото по-големи дистанции се пренася, толкова повече време ще е необходимо за обезвъздушаване на системата след инжектиране. Средствата за мониторинг при автоматичните системи допълват визуалната инспекция и редуцират риска от недоглеждане на някой важен аспект от работата им. При покомплексните решения са необходими усъвършенствани контролери и устройства за мониторинг и диагностика, които гарантират изправното функциониране на системата. Макар традиционно такива системи да са по-скъпи, инвестицията често се възвръща в кратки срокове благодарение на ползите от по-ефективната поддръжка на оборудването, попълноценното използване на смазочните материали, възможностите за ранна превенция на неизправности и редуцираните по брой и времетраене престои на оборудването. Т. нар. прогресивни дозиращи клапани, базирани на принципа на положителното хидравлично задвижване, позволяват изграждането на конфигурации за централно мазане, които поначало са по-надеждни и издръжливи и изискват по-малко устройства за мониторинг. Системите за автоматично мазане са предназначени да обслужват максимално широк типов асортимент от мобилна и стационарна индустриална техника. По правило, колкото по-сложно е обслужваното оборудване, толкова по-комплексна е и системата за централно смазване и гресиране, тъй като изисква добавяне на редица допълнителни компоненти и спомагателни средства. По отношение на дизайна и работния си принцип във връзка с упражняването на налягане и дозирането системите за автоматично смазване попадат в две по-широки категории – директни и индиректни. При първите помпата създава налягане върху маслото или греста и ги дозира към линиите за доставка и инжектиране. Вторият и по-сложен тип отново включва помпа, която генерира налягане върху смазочния материал, а дозирането се осъществява чрез клапани, интегрирани в разпределителната система, които прецизно измерват необходимото количество флуид към всеки компонент в съответното разклонение. Индиректните системи допълнително се подразделят на два базови типа – паралелни и непаралелни. При първите, известни още като непрогресивни, когато системата е под налягане, дозиращите клапани работят едновременно. Недостатък на този дизайн е, че може да се окаже трудно идентифицирането на неизправен (блокирал) вентил, тъй като греста ще продължи да се разпределя през останалите работещи клапани. В резултат помпеното налягане няма да се увеличи и няма да е налице явен знак за повреда в системата. При паралелните (прогресивни) системи дозиращите вентили са монтирани последователно. След подвеждане на системата под налягане се активира първият клапан, който пропуска маслото или греста към следващия. При тази конструкция, ако един от вентилите даде проблем, цялата система влиза в неизправен режим, ясно индикиран от повишеното налягане и спирането на изпомпването/консумацията на смазочния флуид. Други очевидни проблеми практически не могат да бъдат използвани за бързо идентифициране на точната зона на повреда. Паралелните и непаралелните системи биват също едно- и двулинейни в зависимост от броя на линиите за доставка на грес. Най-популярни в съвременната индустриална поддръжка са индиректните еднолинейни решения, които съставляват повече от 50% от глобалния пазар на технологии за централно автоматично смазване.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=