Инженеринг ревю бр. 4/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ юни 2023 47 машини шини, които обръщат натоварена палета до комплексни самостоятелни работни станции или модулни решения, предназначени за вграждане в подемнo-транспортни, асемблиращи, палетизиращи системи и т. н. Палетообръщащата машина може да бъде активирана ръчно или дистанционно посредством съответния бутон или терминал, както и да бъде задвижвана хидравлично от оператор, който управлява транспортно средство, подобно на високоповдигач. На пазара се предлагат модели с различна товароносимост, която варира от няколкостотин килограма до няколко тона. Конструкцията им обикновено е базирана на въртяща се рамка, която прехвърля товарите, подменя и/ или подрежда обърнатите палети един върху друг, позиционира платформите върху друго оборудване или в контейнерите на транспортна техника и т. н. Палетообръщачите включват и специално проектирана система за автоматизирано захващане, която позволява сигурно задържане, завъртане или подмяна на палетите, със или без товар върху тях. В сравнение с аналогични типове подемно оборудване, тези решения са значително по-лесни за управление и внедряване в по-мащабни средства за автоматизация и съществуващи приложения със складова техника и поточни линии. Основните функции на палетообръщащите системи включват заменяне на повредени платформи, достъп и подмяна на повредени товари в дъното на палета, препозициониране на натоварени палети, преместване и манипулиране с тежки и обемни обекти или палетизирани купчини. Работната последователност от операции варира при различните модели и зависи от специфичния им дизайн и предназначение. Някои системи се доставят с вградени конвейери за подаване към обръщача и за насочване на вече обработените палетни единици към следващия технологичен етап, предлагайки изцяло автоматизирано решение за промишлени цехове, складови стопанства и логистични центрове. Товарът (пълна или празна платформа) се позиционира на входящата транспортна лента, а специални сензори под ролковия механизъм го регистрират и подават сигнал за обработката му според зададената команда. Захващащият механизъм (най-често с хидравлично задвижване) се затваря и сигурно задържа товара чрез прилагане на необходимия натиск. След извършването на необходимото действие с платформата – нейното накланяне и/или завъртане на до 180 градуса, хващачите отпускат товара и той напуска системата заедно с палетата по изходния конвейер. Чрез опростяване, ускоряване и автоматизиране на тежките, повторяеми и рискови работни операции палетообръщачите значително повишават безопасността на труд, ефективността и производителността в съвременните предприятия. Така те реализират икономии на ценно време, средства и усилия, намаляват престоите, а възможностите за лесен достъп до повредени обекти в долната част на товарите и навременната им подмяна с други повишава качеството при изпълнение на поръчки. При използването на електро- или мотокари, мостови кранове и друго оборудване за завъртане и препозициониране на натоварени палети е налице огромен риск от небалансирано странично натоварване, преобръщане и други инциденти, които могат да причинят щети по товарите и техниката и в най-лошия случай – да наранят сериозно персонала. Специализираните системи за целта елиминират напълно тези опасности със сравнително малка и напълно оправдана на фона на очакваните ползи инвестиция. Функции и съображения при избора Внедряването на технологично решение за автоматизирано изпълнение на операциите по обръщане и преместване на палети пести и ценно пространство в халетата, тъй като дизайнът на тези системи е оптимизиран в това направление и елиминира необходимостта от движение на високоповдигачи около съответната палета, поставянето на товара й върху допълнителна платформа и струпването на работници, които да извършат нужните действия ръчно. Ключови са възможностите за замяна на счупени палети или повредени товари, като навременното им отстраняване от процеса пести множество допълнителни разходи на компаниите. В редица сектори със стриктни санитарни изисквания, например хранително-вкусовия и фармацевтичния, наличието на петна от химикали или други замърсители по дървените

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=