Инженеринг ревю бр. 4/2023

48 юни 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ машини палети може да е в разрез с установения правилник на работа. В такива приложения внасянето, съхранението и обработката на дадени товари, опаковки и продукти в чисти стаи и други специални помещения се извършва единствено върху пластмасови или метални платформи с хигиенен дизайн. В общия случай обаче товарите пристигат по дистрибуционните канали върху стандартни дървени палети. Ето защо позиционирането на палетообръщач във входната точка на съоръжението лесно, бързо и ефективно разрешава проблема по прехвърлянето на стоките върху одобрените носители. Подходящи за палетообръщащите машини задачи са и изваждане на бетонни или други форми от матрици чрез преобръщане, както и разбъркване/обръщане на съдържанието на контейнер, например с плодове, за да се гарантира равномерното им зреене. Голямото разнообразие от модели и варианти в сегмента на палетообръщачите позволява стриктно адаптиране на системата към приложението и осигуряване на възможности за завъртане и позициониране на тежки, обемни и едрогабаритни изделия, които е невъзможно да бъдат натоварени, обработени или разтоварени на ръка. Тези функции са особено полезни на поточни линии, в които големи лети, ковани, щанцовани или метални детайли се ориентират по специфичен начин за последваща обработка, например шлифоване, полиране, нанасяне на покрития и др. При избора на решение за конкретно приложение е препоръчително внимателно да се проучат изискванията му и да се отчетат фактори, като типът, размерите и теглото на товарите, височината на палетите, необходимостта от обработване на по-широк асортимент от обекти, включително крехки и чупливи предмети, режимите на натоварване и т. н При наличие на палети с различна височина, тегло и габарити е добре да се обмисли палетообръщач, чийто капацитет съответства на найголемите сред тях. Боравенето с деликатни обекти изисква функции за прецизно регулиране на натиска при захващане, за да се предотврати тяхното повреждане. В натоварени производства, поточни линии и складови центрове се предпочитат моделите, предназначени за тежки режими на работа, които могат да издържат на продължителни и непрекъснати цикли и да обработват надеждно и бързо големи обеми продукти. За приложения с по-малък мащаб и динамика стандартни палетообръщащи машини биха били достатъчна и по-рентабилна опция. Важно е да се отчете още по какъв начин палетата или продуктите трябва да бъдат натоварени на системата според наличното пространство в помещението. Налични са различни конфигурации по отношение на дизайна, включително частично или изцяло автоматизирани, самостоятелни машини или системи с вградени конвейери, които позволяват лесна и бърза интеграция към съществуващото оборудване. Ползи за предприятията За предприятията, заводите и складовите стопанства, при които палетизирането е основен, а не допълнителен етап от работните процеси, е налице сериозна икономическа обосновка да се инвестира във висококачествен и мултифункционален палетообръщач от последно по-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=