Инженеринг ревю бр. 4/2023

50 юни 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ измервателна техника Разпределението на частиците спрямо размерите им, т. е. броят на частиците с определен размер, дефинира важни физични и химични свойства като разтворимост, течливост и повърхностна активност За да се гарантира висока степен на възпроизводимост и надеждност, лабораторните машини за ситов анализ и аксесоарите им трябва да отговарят на изискванията на национални и международни стандарти Въпреки бързото развитие на съвременните оптични измервателни техники, класическият ситов анализ все още е водещ в практическото оценяване на качеството на насипни стоки ознаването на гранулометричния състав на различните по форма и размери насипни стоки е от ключово значение за охарактеризирането им. Разпределението на частиците спрямо размерите им, т. е. броят на частиците с определен размер, дефинира важни физични и химични свойства като разтворимост, течливост и повърхностна активност. В редица индустриални сектори като хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост традиционният ситов анализ е стандарт по отношение на контрола на производствените процеси и качеството на прахове и гранули. Сред предимствата на ситовия анализ са лесно манипулиране, ниски инвестиционни разходи, получаване на прецизни и възпроизводими резултати в рамките на сравнително малко време и възможност за сепариране на фракциите. Следователно методът може да се смята за допустима алтернатива на аналитични Лабораторни машини за ситов анализ методи, използващи лазерна светлина или обработка на изображения. За да се гарантира висока степен на възпроизводимост и надеждност, лабораторните машини за ситов анализ и аксесоарите им трябва да отговарят на изискванията на национални и международни стандарти. Това означава, че тестовите сита, ситовите машини и всички останали измервателни инструменти (например везни), които се използват за охарактеризирането на гранулометричния състав, трябва да бъдат калибрирани и подложени на мониторинг в рамките на системата за управление на качеството. Освен това е абсолютно необходимо подготовката на пробите да се извършва изключително внимателно. Само тогава може да се получат резултати от ситовия анализ, които да дадат възможност за надеждно охарактеризиране на продукта. Методи По време на пресяване пробата е подложена на вертикално движение (вибрационно пресяване) или хоризонтално движение (хоризонтално пресяване). При конбинираните ситови машини двете движения са насложени. По време на този процес частиците се сравняват с отворите на всяко едно сито. Вероятността една частица да премине през мрежата на ситото се определя от съотношението между размера на частицата и размера на отворите на ситото, пространствената ориентация на частиците и броя на „срещите“ на частицата с отворите на мрежата. Подходящият метод на пресяване зависи от степента на финост на пробата. Сухото пресяване е предпочитаният метод за размер между 40 ӝm и 125 mm. Измервателният обхват обаче се ограничава от свойства на пробата като склонност към образуване на агломерати, плътност или електростатичен заряд. Вибрационно пресяване Пробата се подхвърля нагоре благодарение на вибрациите на дъното на ситото и пада обратно заради П

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=