Инженеринг ревю бр. 4/2023

52 юни 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ измервателна техника форма – материал, който не сформира едно цяло, но е разделен на елементи, които могат да бъдат разделени един от друг, например купчина пясък. Размерите на частиците и тяхното разпределение в дадено количество материал, т.е. фракциите на частици с различни размери, оказват съществено влияние върху физични и химични свойства. Сред примерите за характеристики, които могат да се повлияят от гранулометричния състав, са якостта на бетон, вкусът на шоколад, разтворимостта на таблетки, течливостта и разтворимостта на прахове за пране, повърхностната активност на филтърни материали. Тези примери ясно показват колко е важно да се познава гранулометричният състав, особено в контекста на качествения контрол на насипни материали за производствени процеси. Ако гранулометричният състав се промени в рамките на производствения процес, то ще се измени и качеството на продукта. Възпроизводими резултати за възможно най-кратко време Въпреки бързото развитие на съвременните оптични измервателни техники, класическият ситов анализ все още е водещ в практическото оценяване на качеството на насипни стоки. В допълнение, резултатите от пресяването често се използват като основа за сравнение с други измервателни техники. Преди всичко, за оценката на качеството на насипни материали по време на производствените процеси е необходимо бързото получаване на резултат от определянето на размера на частиците. За да се гарантира адекватен мониторинг на производството, често е достатъчно да се определи тенденция. Изискват се стандартизирани и работещи възпроизводимо измервателни инструменти, за да се гарантира надеждността на резултатите и да се редуцира необходимото работно време до абсолютния минимум. Нужните работни етапи трябва да бъдат описани, за да се избегнат във възможно най-голяма степен човешки и случайни грешки. Ако се избере кратка продължителност на пресяването, то винаги трябва да се допуска, че отделните фракции няма да бъдат разделени толкова прецизно, колкото е необходимо, особено когато става дума за пресяване на материали с фини частици. Ако целият процес на пресяване се извършва възпроизводимо обаче, т.е. когато параметрите на машината са винаги възпроизводими, тогава резултатите от пресяването също могат да бъдат сравнени едни с други, дори и да има систематична грешка. Преди началото на ситовия анализ трябва да се обърне специално внимание на няколко фактора. Ситовият анализ започва с набирането и подготовката на пробата, която ще се пресява. Това трябва винаги да бъде представителна част от цялата оригинална проба. В противен случай резултатът от пресяването трябва да бъде поставен под съмнение. Когато се избира ситова машина, трябва да се внимава настройката на времето на пресяване и пресевните движения да се извършва възпроизводимо. За ситов анализ трябва да се използват само сита, стандартизирани по DIN ISO 3310 или подобни стандарти. Сита, които не отговарят на изискванията на тези стандарти, не трябва да се използват. Има няколко фактора, които имат постоянно влияние върху процеса на пресяване и следователно

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=