Инженеринг ревю бр. 4/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ юни 2023 53 измервателна техника върху качеството на резултатите. Освен техническите изисквания на ситовата машина, амплитудата и честотата на осцилация, както и времето на пресяване играят ключова роля. За да се транспортира една твърда частица през отвора на ситото, тази частица и мрежата трябва да са в относително движение един спрямо друг. Това се определя индиректно от типа на задвижването на ситовата машина. Вероятността частицата да премине през ситото се определя от съотношението между техните размери, формата на частицата, посоката на движение и ориентацията й спрямо пресевната площ. Накратко, пресевното движение и времето на пресяване са ключови фактори за прецизното разделяне на отделните фракции. Изисквания към ситовата машина Пресяването чрез подхвърляне често се използва в ситовия анализ. В този случай най-висока е вероятността частицата да премине през ситото, когато времето на полета на частицата съответства на времето за една осцилация на ситото. Това означава, че сравнение между размера на частицата и отворите на ситото може да протече при всяка една осцилация. Това обаче може да бъде постигнато само с определена настройка на ситовата машина и е известно като „статистически резонанс“. За да се случи това, трябва да има взаимодействие между амплитудата и честотата на осцилациите, т.е. трябва да се постигне определено ускорение на ситото. Съвременните ситови машини имат електромагнитно задвижване, което кара системата да осцилира. Всички работни параметри, като амплитуда на осцилациите, време на пресяване и продължителност на интервалите могат да бъдат избрани дигитално. В допълнение може да бъде зададено и визуализирано зависещото от честотата на осцилациите ускорение. Управляваният чрез микропроцесор измервателен и контролен модул гарантира постоянни движения на ситото и следователно абсолютно възпроизводими процеси на пресяване. Всички важни работни параметри на ситовата машина, които могат да повлияят на резултата, могат да бъдат калибрирани в контекста на мониторинга от тестовия агент. В производствения контрол на насипни стоки се изискват кратки времена на пресяване, за да може да се реагира възможно най-бързо. Продължителността на късите цикли на пресяване обикновено се дефинира като 5 минути и трябва да бъде възпроизводима. Механичните таймери, които все още могат да бъдат намерени в редица конвенционални ситови машини, могат да имат относителна грешка от +/- 10%. Тази грешка често може да бъде проследена до неточната настройка чрез аналогова скала, а не до липсата на прецизност на таймера. За цикъл на пресяване от 5 минути вариация от 10% означава, че пресяването ще продължи 30 секунди повече или по-малко, което може да има последствия за резултата. Електронните таймери с цифрова настройка на времето и кварцова точност правят допускането на подобни грешки невъзможно. След като приключат процесите на пресяване и претегляне, може да започне математическото оценяване и графичното представяне на разпределението на частиците по размер. В повечето случаи това е ръчна процедура, която е много времеемка и допускането на систематични и операторски грешки невинаги може да бъде избегнато, дори ако работата се извършва съвестно. Нещата са различни, когато се използва компютърна програма за оценка. Подобни софтуерни продукти могат да предоставят инструкции за следващия работен етап през целия процес на пресяване. Програмата комуникира със ситовата машина и изчислява резултата от пресяването. В допълнение, те позволяват и изчисляване на други свързани параметри. Резултатът се представя графично и таблично в стандартизиран протокол от измерването. Възможни са и анализ на тенденциите, сравнителни представяния, изчисляване на средни стойности и експортиране на данните.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=