Инженеринг ревю бр. 8/2023

26 ноември 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ електроапаратура армоничните изкривявания се причиняват от нелинейни товари в електроенергийната система, при които токът не е пропорционален на приложеното напрежение. Терминът хармоници често се използва самостоятелно, без допълнително пояснение. Често може да са чуе, че честотното задвижване или индукционната пещ например не могат да функционират нормално поради хармоници. Необходимо е да се внимава, когато се описва хармоничен феномен и да се разбере, че има отчетливи разлики между причините и ефектите на токовите и напреженовите хармоници. Като цяло, в повечето случаи, когато терминът се използва самостоятелно по отношение на товара, се имат предвид токови хармоници, а когато се употребява по отношение на електроразпределителната система, обикновено става дума за напреженови хармоници. Хармонични или преходни изкривявания Хармоничните изкривявания често се посочват като причината за Активни и пасивни филтри за хармоници Хармоничното изкривяване се причинява от нелинейни товари в електроенергийната система, при които токът не е пропорционален на приложеното напрежение Прилагането на кондензатори за корекция на фактора на мощността може потенциално да усили хармоничните токове от нелинейните товари Пасивните филтри се използват широко и са относително достъпни в сравнение с други средства за елиминиране на хармонично изкривяване смущения, които всъщност са вследствие на преходни състояния. При измерване може да се види изкривена форма на вълната с отчетливи високочестотни компоненти. Въпреки че преходните смущения съдържат високочестотни компоненти, между тях и хармониците има отчетливи разлики и двата феномена се анализират по различен начин. Формата на вълната при преходните състояния демонстрира високи честоти само за кратко след като е имало рязко изменение в електроенергийната система. Честотите не са задължително хармоници, те са естествените честоти на системата в момента на комутация и не са свързани с основната честота на системата. Хармониците по дефиниция се появяват в установено състояние и Х

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=