Инженеринг ревю бр. 8/2023

28 ноември 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ електроапаратура ните токове от нелинейните товари като по този начин нарастват резонансните условия в предприятието. Най-високото ниво на изкривяване на напрежението обикновено се наблюдава при нисконапреженовата шина на предприятието, където се използват кондензаторите. Резонансните условия водят до прегряване на двигатели и трансформатори и нарушения в нормалното функциониране на чувствително електронно оборудване. Локализиране на източниците При радиалните електроразпределителни фидери и електроенергийните системи на индустриалните предприятия основната тенденция е хармоничните токове да протичат от генериращия хармоници товар към енергийния източник. Това може да бъде използвано за локализиране на източниците на хармоници. С помощта на мрежов анализатор на качеството на електроенергията, способен да засича хармоничния компонент на тока, може просто да се измерят токовите хармоници във всяко разклонение, започвайки от началото на веригата, и да се проследят хармониците до източника. Кондензаторите за корекция на фактора на мощността могат да изменят тази тенденция за поне един от хармониците. Например, добавянето на кондензатор към предходната верига може да доведе до изтегляне на голяма част от хармоничния ток в този участък. В такава ситуация, проследяването на пътя на хармоничния ток ще доведе до кондензаторната група вместо до действителния източник на хармоници. Затова обикновено е необходимо временно да се разединят всички кондензатори, за да може надеждно да се локализират източниците на хармоници. В повечето случаи е лесно да се направи разграничение между токовите хармоници, породени от действителни източници на хармоници, и токовите хармоници, които се дължат само на резонанс, свързан с кондензаторни групи. Резонансният ток обикновено се характеризира само от един доминантен хармоник върху основната синусоидална вълна. Нито един от типичните източници на хармоници не генерира само една-единствена хармонична честота в допълнение към основната. Формите на вълните на тези източници на хармоници са произволни в зависимост от смущаващото явление, но всички те съдържат няколко хармоници в значителни количества. Този факт може да се използва, за да се определи дали е вероятно да има проблеми с хармоничен резонанс в система с кондензатори. Трябва просто да се измери токът в кондензаторите – ако той съдържа много голямо количество от една хармонична честота, то вероятно кондензаторът участва в резонансна верига в рамките на електроенергийната система. Друг метод за локализиране на източници на хармоници е да се обвържат времевите вариации на напреженовото изкривяване със специфичните характеристики на клиента и товара. Моделите от измерванията на хармоничното изкривяване могат да бъдат сравнени с конкретни типове товари, като електродъгови пещи и масови преходни състояния, които се появяват периодично. Чрез корелация на времето от измерванията и действителното време на работа може да бъде идентифициран източникът на хармоници. Принципи за контролиране на хармоници Хармонично изкривяване има в някаква степен във всички електроенергийни системи, но като цяло контролирането му се налага само когато то се превърне в проблем. Има три основни причини за проблемите с хармоници: източникът на токови хармоници е прекалено

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=