Инженеринг ревю бр. 8/2023

30 ноември 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ електроапаратура при избрана хармонична честота. Високият импеданс блокира протичането на хармоничните токове само при зададената честота. При основната честота филтърът предоставя нисък импеданс, позволявайки протичането на основния ток с минимален допълнителен импеданс и загуби. Последователните филтри се използват за блокиране на единични хармоници (например от трети ред) и са особено полезни в еднофазни вериги. При редица условия на електроенергийната система хармоници могат да се появят не само при една честота, а и да се разпространят в широк честотен диапазон. Идеалното решение в тези случаи е използването на филтри, пропускащи ниските честоти. Ток с честотни компоненти под граничната честота на филтъра може да протече, докато ток с честотни компоненти над граничната стойност се филтрира. C-филтрите също редуцират множество хармонични честоти едновременно в индустриални и комунални системи. Те могат да потиснат широк диапазон от хармонични честоти, генерирани от електронни преобразуватели, индукционни пещи и др. Този тип филтри се използват за хармоници от нисък ред – втори или трети. Те имат по-ниски загуби в сравнение нискочестотните и последователните филтри. Състоят се от четири пасивни компонента – два кондензатора, индуктивен елемент и резистор. Активни филтри Активните филтри са относително нов тип устройства за елиминиране на хармоници. Те са базирани на усъвършенствана силова електроника и са много по-скъпи от пасивните аналози. Те обаче притежават отличително предимство – не взаимодействат със системата. Този тип филтри могат да работят независимо от импедансните характеристики на системата. Това позволява те да бъдат използвани при обстоятелства, в които пасивните филтри не могат да функционират успешно заради успоредни резонансни проблеми. Активните филтри също могат да се справят с повече от един хармоник наведнъж, както и с други проблеми с качеството на електроенергията, например примигване. Те са особено полезни за големи, изкривяващи товари, захранвани от сравнително слаби точки на електроенергийната система. Основната идея е да се замени участъкът от синусоидалната вълна, който липсва в тока в нелинейния товар. Електронно управление следи напрежението и/или тока по линията и комутира силовата електроника много прецизно, за да следи тока или напрежението на товара и да ги принуди да бъдат синусоидални. Има два основни подхода – единият използва индуктивен елемент за съхранение на ток, който да бъде подаден в системата в подходящ момент, а при другия се използва кондензатор. Следователно, докато товаровият ток е изкривен до степента, изисквана от нелинейния товар, токът, отчитан от системата, е много посинусоидален. Активните филтри обикновено могат да бъдат програмирани и за корекция на фактора на мощността.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=