Инженеринг ревю бр. 8/2023

36 ноември 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ роботика разно движение, вертикална или хоризонтална ротация или разклащане. Повторяемостта на движението е от ключово значение за надеждността на резултатите, а за хората повтарянето на прецизни движения хиляди пъти е скучно и трудно. За големи, масови производства на таблетки и други типове лекарства най-често се използва конвенционална автоматизация под формата на стационарни бъркалки и дозиращо оборудване. Роботите обаче могат да подпомогнат и тези процеси. Самонасочващи се автономни превозни средства (AGV) например могат да пренасят насипните материали до стационарното оборудване. Едно AGV или автономен мобилен робот (AMR) може да транспортира съставките на лекарствата от склада до дозиращата машина с малка или никаква човешка намеса. Инспекция и контрол на качеството Роботизираното оборудване играе съществена роля при тестването на фармацевтичните продукти в редица етапи на производствения процес. Анализирането или тестването на проби може да включва стриването на таблетки на прах или разтварянето на прах в течност. Твърдите и течните съставки може да трябва да се смесят до получаване на хомогенност и активиране на химични реакции. При високообемни тестове на производствената линия робот може да изпълнява това смесване, а специална машина да извършва тестването. Традиционните решения за автоматизация работят добре в подобен сценарий. Роботи могат да се използват за запълване на празнините – например за зареждане на пробите в анализаторите, както и за отстраняването им след приключване на теста. Нискообемни приложения Нискообемните задачи имат различни изисквания в сравнение с високообемното производство. Когато една компания разработва ново лекарство, процесът се характеризира с малки обеми и голямо разнообразие на продуктите. В началото на този процес трябва да бъдат тествани хиляди различни лекарствени формули. На всеки етап от процеса на тестване се елиминират повечето от тези формули, докато накрая не останат един или два обещаващи кандидата. В този сценарии с малки обеми и високо разнообразие се използва автоматизация за пипетиране, както и колаборативни роботи. Коботите работят добре съвместно с хората, защото са проектирани така, че да ограничават скоростта и силата си. Коботите засичат присъствието на хора в близост и могат да забавят действието си или да спрат изцяло с цел осигуряване на безопасността. Друга стратегия за безопасност за коботи включва не само сензори за зрение с оглед избягване на сблъсъци, но и датчици за ограничаване на силата на техните движения, за да се избегне нараняването на хора. Коботите обикновено могат да бъдат научени какво трябва да правят ръчно, чрез преместване на робота в различните необходими позиции. След това роботът сменя позициите си, изпълнявайки серия от стъпки, показани му от оператора. По този начин коботът може да бъде програмиран, без да е нужно използването на код.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=