Инженеринг ревю бр. 8/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ноември 2023 37 роботика Адаптируемостта и лекотата на употреба на един кобот са особено ценни, когато има множество задачи за изпълнение. Проучвания показват, че коботите са развиващ се феномен в областта на фармацевтичното производство. Способността на робота да осъществява повторяеми дейности в съчетание с индивидуалните умения на един работник представляват мощна комбинация. Опаковане и палетизиране Използването на палетизиращи роботи може да доведе до оптимизиране на подреждането на вторичните опаковки, така че броят върху една палета да е максимално възможният. Автоматичното опаковане с термосвиваемо фолио също може да се изпълнява от палетизиращи роботи. Тъй като теглото на кутиите, кашоните и палетите е по-голямо, отколкото в предходните етапи на производствения процес, манипулаторите за опаковане обикновено са по-мощни. Типът на робота варира в зависимост от приложението. Ако движенията, които трябва да се изпълняват, са прости, използването на декартов робот може да е достатъчно. В случай че е нужна максимална гъвкавост, за изпълнението на сложни маневри и поемане на значителни товари следва да се използва шарнирен манипулатор. Дефиниране на приложението Увеличаване на броя на роботите се забелязва при дозирането, сортирането, асемблирането на комплекти и обслужването на машини. Едно от най-разпространените приложения на роботите във фармацевтичното производство е опаковането. Според проучване на PMMI Business Intelligence 61% от производителте на лекарства вече използват роботи в техните процеси на опаковане. От останалите 39%, които понастоящем не използват роботи, една трета заявяват, че планират да започнат да го правят в бъдеще. Ключовите фактори за роботите за опаковане са полезният товар, гъвкавостта и скоростта. Последната е особено важна за фармацевтично производство, където една счупена ампула или разлят сироп могат да доведат до нарушаване на асептичната среда, което е свързано със скъпоструващи престои и значителни по размер загуби. Интересно е, че фармацевтичните производства често изискват много по-високи скорости, прецизност и по-кратки цикли в сравнение с други приложения. В автомобилостроенето например се търсят цикли с продължителност над 4 секунди. За фармацевтичните приложения продължителността на циклите често е под 4 секунди Полезният товар, спецификация по-често свързвана с приложения в тежката промишленост, също е важно съображение за фармацевтичните производители. Въпреки че много малко лабораторни приложения изискват значителни полезни товари, в приложенията по опаковане на готовата продукция на роботите може често да им се налага да повдигат тежки обекти. За съжаление, една от най-разпространените пречки при инвестирането в роботи е свързана с потенциалните предизвикателства при монтажа и програмирането им. Задачата изглежда още по-сложна, в случай че роботите ще се внедряват директно на производствената линия, тъй като една грешка в програмирането би могла да доведе до нежелани разходи заради престои. Затова друго важно съображение за производителите е да изберат модел робот, който предлага опростено програмиране. По-лесно програмиране Компаниите от фармацевтичния сектор често са изправени пред уникално предизвикателство – да използват една-единствена производствена линия за множество продукти. Например може да се наложи производството на определено лекарство в продължение на няколко месеца, след което да се премине към изцяло различна формула за друг период от време. Поради тази причина роботите за фармацевтичното производство трябва да се избират с мисъл за гъвкавост. Лесното програмиране е ключов фактор, особено за фармацевтични производители, работещи като подизпълнители. Осъществяването на смяната между една партида и друга трябва да бъде възможно най-опростено, защото за реализирането му ще бъде необходимо често препрограмиране на роботите. Не е изненадващо, че индустриалните роботи понякога са трудни за използване по отношение на програмирането, защото в световен мащаб понастоящем има над 1500 различни езика за програмиране. Това може да е изключително плашещо за множество нови потребители на решения за автоматизация, включително такива във фармацевтичната индустрия.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=