Инженеринг ревю бр. 8/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ноември 2023 53 измервателна техника дитивното производство е революционно в много отношения. Малко са производствените методи, които имат свободата на проектиране и дигиталните работни потоци, които предлага този диапазон от технологии. Благодарение на това могат да се принтират сложни и олекотени детайли с оптимални геометрични характеристики от иновативни материали, които имат по-добри качества от частите, произведени по традиционни методи. От гледна точка на разходната ефективност, редуцирането на загубите в сравнение с технологичните процеси с отнемане на материал може да гарантира на производителите значителни спестявания на суровини, да не говорим и за спестявания на време и труд. Технологии за контрол на качеството в адитивното производство Дигиталните инструменти могат да улеснят процесите на верификация на допуските чрез сравняване на отклоненията на произведените детайли от съответния CAD проект Независимо от конкретната технология на сканиране, 3D скенерите регистрират координатни точки изключително бързо, без да е необходимо да се докосват до измервания обект През изминалото десетилетие Американското дружество за изпитване и материали (ASTM) и Международната организация по стандартизация (ISO) разработват и публикуват над 20 стандарта за адитивно производство Днес, след многогодишни проучвания, развойна дейност и иновации 3D печатът най-накрая преминава границата между прототипиране и производство. Все още обаче има няколко предизвикателства, които възпрепятстват цялостното внедряване на адитивните технологии в производствения сектор. Най-голямото от тях е липсата на стандартизирани измервания на качеството и качествен контрол, които са от съществено значение за повторяемостта, постоянството, мащабируемостта и цялостната увереност в процеса. В статията ще разгледаме с какви техники и инструменти разполагат производителите понастоящем, за да гарантират качеството на 3D принтираните детайли и съответствието им с конкретните спецификации. Традиционни инструменти, адаптирани за адитивно производство За извършването на инспекции на качеството е наличен широк набор от опции за измерване, от традиционни ръчни инструменти до цифрово индустриално оборудване. Ръчните инструменти, като шублери и комплекти от измервателни уреди, в сравнение с други опции, са достъпни, лесни за употреба и широко приети. Всеки от тези инструменти обаче отговаря за специфична геометрична характеристика (например дължина, диаметър, ъгли). Казано просто, това не са най-универсалните инструменти. Може би най-значимият им недостатък обаче е фактът, че регистрирането на всички данни за качеството се осъществява на ръка. А

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=