Инженеринг ревю бр. 8/2023

54 ноември 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ измервателна техника Вследствие на това метрологичните инспекции могат да се превърнат в трудоемки и неефективни задачи. В контраст с това, две от основните причини, поради които индустрията внедрява адитивното производство, са, от една страна, осигуряването на по-голяма геометрична гъвкавост, и, от друга страна, оптимизиране на работните потоци чрез дигитализация. Координатни измервателни машини Необходимостта от постигане на по-високи стандарти води индустрията до внедряване на координатни измервателни машини. Тези машини могат да генерират облаци от дигитални точки чрез изключително прецизните си контактни сонди с точни измервания на много сложни геометрии, например на профили на обтичани тела. В допълнение, това позволява директно взаимодействие в рамката на CAD среди, което отваря нови възможности за анализ на данни. Дигиталните инструменти могат да улеснят процесите на верификация на допуските чрез сравняване на отклоненията на произведените детайли от съответния CAD проект. Междувременно, всички данни от инспекцията могат непосредствено да бъдат съхранени и обработени от централизирана система. Координатните измервателни машини обаче също имат ограничения. В сравнение с други методи, циклите на инспекция са по-продължителни, машините не са преносими и, тъй като измерването при тях е въз основа на контакт, силно влияние оказват закрепващите технологии. Това дава възможност да се оценят 3D скенерите като ценна алтернатива на координатните измервателни машини, защото при тях измерването се извършва на оптичен принцип. Оптични 3D скенери Независимо от конкретната технология на сканиране, 3D скенерите регистрират координатни точки изключително бързо, без дори да е необходимо да се докосват до измервания обект. Прилагането на оптичните принципи носи големи предимства за сканирането, но парадоксално и големи недостатъци в някои случаи. Ограниченията са свързани предимно със смущения от външни светлинни източници, а отражателните, прозрачните и тъмните матирани повърхности могат да нарушат качеството на събиране на данни. Като цяло, като се има предвид скоростта, с която производителите на скенери работят по разрешаването на тези проблеми, оптичните 3D скенери несъмнено имат обещаващо бъдеще в индустрията. 3D принтирането е също идеалната технология за добавяне на необикновени дизайни на вътрешната структура. Нито една от разгледаните досега техники обаче не може да се справи с инспекцията на тези вътрешни повърхности. Това ни води до компютърната томография, може би най-всеобхватният инструмент за контрол на качеството, предлаган на пазара. Компютърна томография Освен в медицината, тези скенери са търсено решение от отговарящите за инспекцията в производствени среди със строги изисквания за качество. Това се дължи на факта, че компютърната томография може да генерира цялостни изгледи на вътрешни детайли бързо и с невероятна точност. Освен това, данните могат да бъдат експортирани под формата на 3D карти на плътността, предоставящи изчерпателна информация за качеството на продукта. Има и още – компютърната томография преминава отвъд метрологията и е идеална за инспектиране на дефекти, като пукнатини, разслоявания, кухини, замърсявания и порьозни участъци, без дори да е необходим контакт с детайла. Компютърно томографските скенери имат много по-широки възможности от други безразрушителни тестове на качеството, например изпитване с пенетрант, вихрови токове, магнитни частици и ултразвук. Те обаче може да са прекалено скъпи за повечето приложения, а и съществуват рискове, свързани с рентгеновите лъчи. Поради трудностите с разполагането на оборудването на производствената площадка, някои компании предлагат инспекция с компютърна томография като услуга. Инспекция в реално време Предвид че процесите на адитивно производство трябва да се проучат още, за да се разработят стандарти и да се внедри технологията в серийното производство, очевидно има нужда от ускоряване на съби-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=