Инженеринг ревю бр. 8/2023

56 ноември 2023 ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð АББ България ..............................................................................31 Аксеспласт .................................................................................. 22 Атлас Техник...............................................................................45 Белопитов ................................................................................... 25 Бетелгиус .................................................................................... 37 БС Компресори .............................................................................6 ГЕ Солюшънс...............................................................................43 Гемамекс ..............................................................................21, 35 Ерса-България .............................................................................. 16 Ехнатон България................................................... k. 1, k. 3, 2, 3 ИБРМ ........................................................................................... 38 Ивас Тех ......................................................................................12 ИПО .............................................................................................. 27 Искар България ...........................................................................41 Кастива ......................................................................................... 7 Комет Електроникс...................................................................13 ЛД .........................................................................................k. 4, 5 Л-Клас .......................................................................................... 23 Лумекс Лайтинг..........................................................................33 МЕГА Инженеринг .......................................................................25 ОБО Беттерманн България.....................................................k. 1 Омега Лайт.................................................................................14 ПАКС Сълюшънс..........................................................................11 Перун - Пеню Йорданов..............................................................20 Родиа Инт...................................................................................16 Сейфтиъп ...................................................................................... 8 Сибел ............................................................................................ 29 Стил Лазер България ................................................k. 1, k. 2, 32 Т и Д Инженеринг.......................................................................28 Ти Ви Ей Проджект ....................................................................19 Фесто ............................................................................................ 1 ЮМТ ............................................................................................. 40 Horn Hungary................................................................................39 Microchip Technology...................................................................15 Рекламна секция Пазар Комет Електроникс...................................................................56 Омега Лайт.................................................................................56 Макро България...........................................................................56 Индекс на рекламите в броя Изпълнението на рекламни проекти и публикуването на рекламни форми се извършва в съответствие с "Изисквания и условия за реклама в медийните канали на издателство Ти Ел Ел Медиа ООД" https://www.tllmedia.bg/изисквания-към-рекламите ! " # $ ! # $ %& '# () *+ )), - () *+ %). %, '"/012 344156753/68 9: ;69 ;;; 53/68 9: < = " # $> ? #$ ., '# () *+ ) - () *+ @& < = A# BC B " ! # B ! C @+ -' - ., '# (). *@.% @ - (). *@ +)+ !"# $ % % ! " #$%# ! "& " ' & ()*+,- . / ' " 0 1 ! ' & 2 " ! " ' & 2 1 3- 4 5 6 7 ' !0 0 5 8 9 : ; # $ < =: ;%#2 "0 5 8 < $ =$ 9$:>$=9 ;2 " 8 " 5 ' 2 ' ' & ? 6 2 ' / ' 5 85 - . " 8 5 ! 7 ' & !0 = @# 5 A9 @# B 1 5 = @#C " ? 0 5$ "0 5 5 = ; #2 ! " D 1 7 5 85 ! " - E ! 5 ' D 5 2 ' FGH : D 2 " 1 ' 5 "0 5 BI # C2 " 1 BI# C2 " 1 8 "0 5 BI; C & " 1 BIF C- J 50 5 1 " & & D 2 " 0 1 8 2 ' " ! 2 7 & 2 ' & ' ? 6 85 ' 8 -

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=