Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

16 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ тенденции циал предлага множество възможности за производители, търсещи повисока конкурентоспособност. Обслужването на машината е сред основните дейности, които могат да бъдат автоматизирани чрез роботи. Поради повторяемостта си, процесът на разтоварване на готовите детайли е отличен кандидат за автоматизация. По този начин операторите могат да се заемат с по-сложни задачи, при които биха оказали по-значимо въздействие. В допълнение, отлетите детайли да горещи, което поставя рискове по отношение на безопасността на операторите, манипулиращи с тези компоненти. Използването на робот за обслужването на машината редуцира тези рискове. Отлетите детайли са също чувствителни на манипулиране – те лесно могат да бъдат изкривени или деформирани при неправилно боравене с тях. При операторите има склонност към смесени резултати при манипулирането с пластмасови детайли, докато роботите са много по-прецизни. Следователно автоматизираното манипулиране с детайли дава възможност за осигуряване на по-високо качество. Често в отлетите детайли е нужно да се интегрира друг компонент – например резбован елемент, фланец или др., за да може частта да изпълни предвидената си функция. Този процес създава проблеми на производителите, когато се изпълнява ръчно, защото често изисква манипулирането с малки детайли, което може да е трудно за операторите и да доведе до грешки. Процедурата може да се осъществи и чрез спомагателни машини, но това оборудване обикновено включва мощни преси, които създават рискове за операторите. Роботите могат да се справят със задачата и да редуцират риска от наранявания, свързан с интегрирането на компоненти в отлетите детайли. Налице са възможности за автоматизиране и на някои дейности на последваща обработка, свързани с леенето под налягане на пластмасови детайли, като това води до подобряване на производителността, ефективността и качеството. Често е необходимо пластмасовите компоненти да бъдат асемблирани, за да се получи крайният продукт. Скоростта е от ключово значение за процеса на асемблиране, така че тук няма заместител на автоматизацията – роботите се справят последователно много побързо със задачите по сглобяване, отколкото хората. Автоматизирането на дейностите по асемблиране може да окаже непосредствен ефект върху производителността. Въпреки че роботите могат да се затруднят при асемблирането на комплексни или трудни за манипулиране детайли, те се представят много по-добре от хората при повечето дейности по асемблиране. Маркирането или етикетирането на детайлите във формата е често срещана практика в съвременното формоване на пластмасови детайли чрез леене под налягане. Тази дейност е от ключово значение за финалния външен вид на продукта. Поради тази причина е важно да се поддържа най-високото ниво на последователност при процеса на етикетиране. И тук роботите могат да осигурят най-високото ниво на качество, ненадминато в сравнение с това, което се получава, когато задачата се изпълнява от оператор. Оптималният вид на робота се определя от приложението, но найчесто в сектора на леенето под налягане на пластмасови детайли се използват 6-осни, SCARA и декартови роботи. Всеки от тези видове има своите уникални силни страни и ограничения. Например 6-осните роботи имат изключителна сръчност и обхват на движение. Те поддържат ходове на движение, непосилни за други видове роботи, което е от ключово значение за приложения като обслужване на машини и асемблиране. Те обаче са и най-скъпоструващият вариант. SCARA роботите са идеалното решение за по-прости задачи по асемблиране, които не изискват сложни движение. В допълнение SCARA роботите имат по-малък обсег от други роботи поради конструкцията си. В резултат те не са подходящи за помащабни приложения. SCARA роботите обаче са много по разходно ефективни, отколкото 6-осните. Декартовите роботи са добър вариант за опростени задачи, свързани с обслужване на машини, рециклиране и асемблиране. Подобно на SCARA роботите, декартовите също не са подходящи за дейности, изискващи сложно движение. Те са с по-ниска цена, което допринася за увеличаване на стойността им, когато се използват за правилното приложение.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=