Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА 21 тенденции лични процеси и конфигурации, за да се постигнат оптимални резултати при качеството и рентабилността на крайните изделия. Важна полза от технологията са и възможностите за значителна икономия на ресурси суровини, които неизбежно биха били похабени при физическото изпробване на различни варианти в търсене на най-подходящия метод и стратегия. По-високата изчислителна мощ на машините и повишените скорости на обработка на данни на софтуерните платформи означават и побърза обратна връзка за оператора при разиграването на различни сценарии, за да не се губи дори „виртуално“ време в процеса на симулация. Ръстът в приложенията на многоосната обработка, при която е налице значително повишаване на ефективността, но и многократно по-висок риск от сблъсъци при едновременното манипулиране с няколко детайла, е друг важен двигател на ръста в приложенията на софтуера за компютърно асистирано проектиране и производство поради възможностите му да минимизира опасността от колизии, да съкрати работните цикли и да редуцира загубите на материали. Нарастваща интеграция, автоматизация и роботизация Автоматизацията и роботизацията безспорно са двете тенденции, които най-отчетливо дефинират хода на развитие на технологиите в сферата на металорежещите машини през последните десетилетия. Наред с това се наблюдава и повишено търсене на все по-интегрирани решения. Така металорежещите машини на настоящето от самосто-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=