Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

22 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ тенденции ятелни работни единици се превръщат в интегрални елементи от свързани и интелигентни производствени линии и екосистеми с възможности за централизирано управление и многопосочна комуникация в реално време. В контекста на Industry 4.0 приложенията и IoT технологиите нараства ролята на данните в металообработката и машиностроенето. Сензорите и инструментите за анализ на големи информационни масиви позволяват на оборудването своевременно и автономно да променя работните си параметри не само с оглед на собствената си производителност, но и във връзка с цялостната ефективност на производствената система. И ако данните са „езикът“ на модерните металообработващи машини, то роботите вече неизменно са станали техни сръчни „крайници“. Възможностите за повишаване на степента на автоматизация на процесите при изработката на метални изделия чрез роботизирано обслужване – зареждане на заготовки, разтоварване на готовите детайли, смяна на инструментите и др., спомагат за значително намаляване на разходите за труд, пренасочване на ценен човешки ресурс към по-стратегически дейности, както и елиминиране на фактора на човешката грешка. През последните години роботите се доказват не само като отлични асистенти на металорежещите машини, но и като високоефективни техни заместници при изпълнението на специализирани довършителни задачи като шлифоване, зачистване, полиране и т. н. Така инвестицията в роботизирано решение създава множество възможности за персонализиране и гъвкаво оползотворяване на наличния потенциал на оборудването според нуждите на приложението. Роботите могат лесно и бързо да бъдат препрограмирани, за да превключат към различен работен режим, продуктова програма или операция, когато приложението го изисква. Набиращите все по-голяма скорост в производството на метални изделия коботи позволяват високоефективна работа и в споделени с оператор работни пространства, както и удобна смяна на работната станция и предназначението на робота при необходимост. В обзора на технологичните тенденции при металообработващите системи няма как да пропуснем и технологиите за виртуална и добавена реалност, които завършват концепцията не само за дигиталната и интелигентна машина на бъдещето, но и тези за иновативните цифровизирани работни места и „свързаните“ служители. С приближаването към следващата, пета по ред и фокусирана върху колаборацията между човека и машината, индустриална революция, която все повече пазарни анализатори коментират, работниците, оборудването и средата могат да бъдат слети в единна виртуализирана и огледална на физическата реалност с помощта на AR и VR системи. Чрез тях взаимодействието на оператора с дигиталните двойници на действителните металорежещи машини става много по-лесно и интуитивно. В хода на популяризирането на идеята за бъдещата индустриална метавселена този подход вероятно ще бъде използван не само за обучителни цели, симулация и прототипиране, но и като основна производствена стратегия.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=