Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

28 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ тенденции ейзажът в областта на полимерите еволюира непрекъснато. Освен че се разработват нови методи на производство и обработка около вече съществуващите полимери, съществува и постоянно разширяваща се гама от нови полимерни материали, много от които се очаква да се задържат в индустрията с години. Докато някои са от тях са вече относително добре познати, свойствата на други все още не са проучени и разбрани изцяло. Пластмаси с високи експлоатационни параметри Тези материали се отличават с това, че отговарят на по-високи изисквания в сравнение с конвенциоОсвен че се разработват нови методи на производство и обработка около вече съществуващите полимери, съществува и постоянно разширяваща се гама от нови полимерни материали, много от които се очаква да се задържат в индустрията с години Подсилените с въглеродни нишки пластмаси са сред най-интересните решения, когато работните условия изискват изключително висока коравина и отлични механични свойства, като същевременно се поддържа най-ниското възможно тегло Употребата на полимерни материали в автомобилостроенето доведе до революция в проектирането и производството на превозни средства, правейки ги по-леки, по-безопасни и устойчиви налните или инженерните пластмаси. Като цяло те се използват в помалки количества за критично важни приложения в авиокосмическия, отбранителния, медицинския и промишления сектор. Пластмасите от тази група се различават от стандартните пластмаси основно по своята висока термична стабилност, изключителна химична устойчивост и върхово качество. За тях се използват различни наименования – високотемпературни пластмаси, полимери с високи експлоатационни параметри, термопласти с високи високи експлоатационни параметри или високотехнологични пластмаси. Терминът „полимери“ често се използва вместо „пластмаси“, когато се говори за този клас материали. Те се получават чрез добавянето на стабилизатори и подсилващи материали като стъклени и въглеродни нишки. Подсилените с въглеродни нишки пластмаси са сред най-интересните решения, когато работните условия изискват изключително висока коравина и отлични механични свойства, като същевременно се поддържа най-ниското възможно тегло, например за приложения в автомобило- и самолетостроенето. По отношение на термичната стабилност, високотехнологичните пластмаси обикновено имат работна температура над 150°C. Един от тези материали – полиетеретеркетон (PEEK), може да издържа на постоянна работна температура от 260°C, докато друг, наречен полибензимидазол (PBI, целазол), може да устои на 400°C. Високотехнологичните пластмаси не се деформират във високотемпературни приложения и Новости при полимерните материали за производство на детайли П

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=