Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА 29 тенденции запазват върховите си механични свойства. Тези материали предлагат и изключителна химична устойчивост. Полифенилен сулфидът (PPS), флуорополимерите FEP/PFA и полиамидимидът (PAI) са устойчиви на широка гама от химикали, докато политетрафлуороетиленът (PTFE, тефлон) е почти изцяло химически инертен и силно неразтворим в повечето разтворители или химикали. Високотехнологичните пластмаси предлагат върхово качество на продукта по отношение на възможност за механична обработка, издръжливост, възможности за повторна употреба и рециклиране. Те се използват в редица приложения и често заменят други материали като метал, дърво и стъкло. Почти всички високотехнологични пластмаси подлежат на рециклиране. По-високото качество на тези материали (по-специално високата им термична устойчивост и якост) може да затрудни обработката им и да се наложи използването на специализирани машини и висококвалифициран персонал. Това, в комбинация с по-високата им цена, като цяло ограничава употребата им до специализирани приложения. Пазарни тенденции при високотехнологичните пластмаси Според анализ на Data Bridge Market Research пазарът на високотехнологични пластмаси ще расте с комбиниран годишен темп на растеж от 9,30% за периода 2021 – 2028 г. Сред основните фактори, движещи този ръст са увеличаващата се индустриализация и разширяващото се приложение на тези материали в автомобилостроенето, електронната индустрия, отбранителния сектор, строителството и др. Пазарът на високотехнологични

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=