Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

30 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ тенденции пластмаси е сегментиран въз основа на типа и на крайния сектор на приложение. На база тип той се разделя на флуорополимери, високотехнологичен полиамид (HPPA), полифенилен сулфид, течнокристални полимери и полиимиди. Сегментът на флуорополимерите се подразделя на PTFE, PVDF, FEP и флуороеластомери. HPPA сегментът включва полиамид 11, полиамид 12, полиамид 9T, полиамид 46, полифталамид и полиакриламид. Сегментът на полифенилен сулфидът се подразделя на ароматни кетонни полимери, полиетеретеркетон и полиетеркетон. Към сегмента на полиимидите спадат полиетер-имидът, полиамид-имидът и полиестер-имидът. Въз основа на крайния сектор на приложение пазарът на високотехнологични пластмаси се разделя на транспорт, медицинска техника, индустрия, електрооборудване и електроника, отбрана и строителство. Според анализа на Data Bridge Market Research Северна Америка доминира пазара на високотехнологични пластмаси и тази тенденция ще се запази до края на разглеждания период заради нарастващото приложение на тези материали в електронната и във фармацевтичната индустрия. Data Bridge Market Research прогнозира, че Азиатскотихоокеанският регион обаче ще отбележи най-висок комбиниран годишен темп на растеж за периода. Леки, издръжливи и устойчиви пластмаси за автомобилни компоненти Автомобилостроенето е динамичен сектор, който претърпя значителна трансформация през последните години, с повишен фокус върху устойчивостта, горивната ефективност и авангардните технологии. Сред материалите, изиграли критично важна роля в тази еволюция, са и полимерите. Благодарение на тяхната универсалност, издръжливост и разходна ефективност пластмасите се превърнаха в предпочитания избор на OEM производителите в автомобилния сектор. Тяхната употреба в автомобилостроенето доведе до революция в проектирането и производството на превозни средства, правейки ги по-леки, по-безопасни и устойчиви. Предимствата на полимерите в автомобилната индустрия са безброй. На първо място, те са значително по-леки от традиционно използвани материали като стомана, алуминий и стъкло. Тази характеристика позволява проектиране на превозни средства с по-добра горивна ефективност и намалени емисии, без да се прави компромис с безопасността и експлоатационните параметри. Пластмасите допринасят значително и за намаляване на въглеродния отпечатък на продуктите (PCF), тъй като техният отпечатък е много помалък от този на металите. Ниското тегло на полимерите спомага и за олекотяване на превозните средства, което е ключов фактор за подобряване на горивната ефективност. Установено е, че редуцирането на теглото на превозното средство с 10% може да доведе до 6 – 8% подобрение в горивната ефективност. Пластмасите могат да изиграят съществена роля в постигането на това. Друго предимство, заради което полимерните материали се използват все по-широко в автомобилостроенето, е отличната им якост и издръжливост, което ги прави идеални за изработването на различни автомобилни компоненти като таб-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=