Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

32 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ тенденции го от предимствата на термопластите, включително пластичност, върхова химична устойчивост и способност за бързо формоване чрез нагрети метални инструменти. Без смущения на сигнала Широкото разпространение на свързани устройства и внедряването на 5G телекомуникации доведе до повишено търсене на висококачествени антени. Оптималното функциониране на антената изисква конструирането на обвивката на радиолокатора от материали, които няма значително да отслабят радиочестотните сигнали при работната честота. Специализирани инженерни пластмаси с ниски диелектрични константи и ниски коефициенти на разсейване, както и с повишена якост, UV устойчивост и възможност за термоформоване все по-често се използват за изработката на защитни обвивки на антените. Ниско триене за елиминиране на смазването Машините, използвани за производството на продукти като полупроводникови компоненти, храни и лекарства, трябва да бъдат поддържани при най-високи нива на чистота. Смазочните материали като масла и греси са потенциален източник на замърсяване и употребата им начини и с честота, които бързо могат да доведат до влошаването на качеството на традиционните пластмасови материали. Нови антимикробни и съвместими с дезинфектанти пластмаси, първоначално разработени за употреба в болнично оборудване, вече се специфицират за много приложения извън медицината, включително за интериора на самолети, превозни средства за спешна помощ и елементи в търговска среда. Все по-усъвършенствани добавки Добавките за полимери изпълняват редица функции за подобряване на свойствата на пластмасите. На най-базово ниво добавките са начин за пълнене на полимера и намаляване на цената му. Адитивите обаче обикновено са предназначени да подобряват поне една специфична характеристика, например забавяне на горенето или износоустойчивост. Като цяло добавките стават все по-усъвършенствани. Сред движещите сили за това са осигуряването на мултифункционалност, необходимостта от подобрени добавки за рециклирани материали, обработването на полимерни смеси и повишаващият се интерес към т. нар. зелени композити. Въпреки натиска за разработване на по-усъвършенствани добавки, е трудно една добавка да се внедри в материал, без да се извърши щателен анализ на жизнения му цикъл, за да се гарантира, че добавката е съвместима с целите за устойчивост и обезвреждане. Наночастици се използват, за да придадат специални свойства на покрития за полимери. Тези частици могат да бъдат повърхностно модифицирани с органични съединения, за да се реализират специфични комбинации от желани характеристики – хидрофилност, хидрофобност, адхезивни или антиадхезивни свойства, киселинни, основни, инертни свойства и др. Така модифицираните наночастици могат да бъдат използвани за разработване на нанокомпозити, съчетаващи физичните свойства на керамика например с класическите методи за преработка на полимери. Титанов диоксид, бариев титанат, индиев калаен оксид или циркониев оксид са сред примерите за материали, използвани за целта. в тези индустриални сектори се избягва, доколкото е възможно. Когато машинните компоненти трябва да се движат в относително движение един спрямо друг, често се специфицират инженерни полимери, формулирани така, че да имат ниско триене и отлична износоустойчивост, което елиминира необходимостта от външно смазване. Удароустойчиви пластмаси Традиционните полимерни материали често се повреждат заради напукване, особено когато пластмасовите детайли са изложени на повишени температури или ултравиолетова светлина, или когато се изпуснат или ударят в среда с ниска температура. Скорошно развитие в областта е разработването на поздрави, удароустойчиви полимерни материали, които остават пластични дори след многогодишен престой на открито или когато се използват при екстремни температури. Тези материали се специфицират за широка гама от приложения, включително за корпуси на тежко оборудване, медицинска техника и компоненти за авиокосмическия сектор. Пластмаси с антимикробни свойства След пандемията повърхностите се почистват и дезинфекцират по

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=