Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

34 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии динамичното развитие на приложенията и технологиите в сферата на металообработката непрекъснато се изменят и стандартите за точност на детайлите, както и изискванията за качество на повърхностите. Това неминуемо повлиява методите, оборудването и инструментите за прецизна обработка на метални заготовки. Последните тенденции в сегмента в контекста на интелигентното производство и дигитализацията са свързани с възможностите за повишаване на степента на автоматизация, оптимизиране на работните параметри, подобряване на точността при класическите операции за металорязане и металообработване, редуциране на загубите на материал, както и с прилагането на иновативни стратегии като ултрапрецизна обработка. С динамичното развитие на приложенията и технологиите в сферата на металообработката непрекъснато се изменят и стандартите за точност на детайлите Все по-популярни при изделията с най-строги изисквания по отношение на допуските стават иновативни стратегии като ултрапрецизната обработка Основен метод за изработката на прецизни метални изделия в модерните цехове е механичната обработка с ЦПУ Технологично развитие в сегмента Технологиите в областта на механичната обработка на метали непрекъснато еволюират в епохата на Industry 4.0. Поръчките стават все по-сложни и нехомогенни, клиентските спецификации относно изделията все по-често включват детайлна персонализация, а сроковете за изпълнение са все по-кратки. Глобалната икономическа криза във връзка с COVID пандемията допълнително усложни обстановката, като зададе нови изисквания по отношение на пълноценното оползотворяване на материалите и намаляването на загубите. Всичко това поставя множество сериозни предизвикателства пред компаниите, чиято дейност е в сегмента на прецизната обработка. За да запазят своята конкурентоспособност на този динамичен и наситен пазар и рентабилно да произвеждат специализирани продукти с високо качество, е необходимо да изберат правилното съчетание от методи, оборудване, инструментална екипировка и технологични операции. Възможностите са много и найразнообразни, като в зависимост от изходния метал или метална сплав, типа на заготовката, геометрията на детайла и наличното оборудване могат да се прилагат самостоятелно или в различни комбинации класически техники като фрезоване, струговане, пробиване, зъбонарязване, хонинговане, шлифоване и др. Основен метод за изработката на прецизни метални изделия е механичната обработка с ЦПУ поради множеството предимства, които компютърното управление осигурява в процеса. На практика всяка машина с ЦПУ може да бъде програмирана да обработва прецизно и да придаде необходимите фини повърхности и специализирани характеристики на С

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=