Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА 35 технологии детайла, които често е практически невъзможно да се постигнат чрез конвенционална обработка. В съвременните металообработващи цехове за такива приложения се използват различни типове системи с централно програмно управление, предимно фрези, стругове, машини за лазерно и плазмено рязане и електроерозийни машини. Все по-популярно решение са обработващите центри и машините за многошпинделна и многоосна обработка, които с мултифункционалните си възможности и опциите за едновременно манипулиране с повече от една заготовка позволяват гъвкаво и високоефективно производство на готови изделия в един работен цикъл – с едно захващане и на една работна станция. В модерните предприятия непрекъснато набират скорост и иновативните хибридни центри, които комбинират класическа механична обработка (с отнемане на материал) с адитивно производство. При тях за минимален времеви период и с минимални загуби на материал могат да се произведат изцяло завършени изделия, които не изискват довършителна обработка. Съвременни възможности, предимства и приложения Що се отнася до дизайна на прецизните метални изделия, все по-масово се налагат тенденции като миниатюризацията, модуларизацията и т. нар. „Near net shape“ производство на продукти с максимално близки до финалния вид геометрия, размери и допуски. Най-взискателните приложения през последните години наложиха и развиха потребности и от специален клас ултрапрецизни компоненти, при които изискванията при допуските са дори още по-високи от тези при стандартните прецизни метални изделия. За целта се прилагат специални методи за ултрапрецизна обработка, като една от иновативните съвременни възможности е използването на йонен лъч за постигането на изключително висока точност от порядъка на нанометри и резолюция дори под нанометровата – атомната скала. За ултрапрецизно рязане се изисква изключително висока енергийна плътност, еквивалентна на енергията, която свързва атомите. Конвенционалните инструменти не разполагат нито със силата да издържат на такава енергия, нито твърдостта да понесат износването. Ето защо за ултрапрецизна обработка обикновено се използват специализирани варианти от монокристален диамант (SCD) или изключително фини абразиви за лепинговане или полиране. С развитието на технологиите в контекста на четвъртата индустриална революция методите на прецизна обработка е необходимо своевременно да се адаптират към всички промени в изискванията и приложенията. Последните разработки в сегмента обединяват усилия на експерти в проектирането и специализирани инженери, които търсят оптималните стратегии за изработката на изключително фини и прецизни детайли с комплексни геометрии. Посредством прецизно обработване могат да се про-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=