Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

36 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии изведат повърхности с различно качество и степен на гладкост. Допуските обикновено варират в диапазона от ±0,005 до ±0,01 мм. Прецизните метални изделия днес намират широко приложение в редица сектори като производството на електронни и полупроводникови компоненти, автомобилостроенето, оптиката, медицината и биотехнологиите, прецизното машино- и приборостроене, авиокосмическия сектор, отбраната и т. н. Богат арсенал от метали и сплави позволяват прецизна обработка, а някои от най-използваните сред тях са: алуминий, месинг, бронз, мед, въглеродна, неръждаема и инструментална стомана, титан, както и някои от т. нар. „екзотични“ сплави. Прецизната обработка позволява много по-висока разходна ефективност в сравнение с голяма част от конвенционалните методи. Възможностите за оптимално оползотворяване на материала позволяват свеждане до минимум на загубите, а компютърното управление на процеса елиминира рисковете от човешка грешка. Съществено предимство на технологията е високата й ефективност, която позволява да се изработват детайли с висока повторяемост и при висока скорост. Нещо повече – високата степен на автоматизация на съвременните системи с ЦПУ прави прецизната обработка и много по-безопасна от редица други традиционни техники. Класически операции и иновативни стратегии След като траекторията на обработващия инструмент веднъж е програмирана, практически всяка машина с ЦПУ може да мащабира производството до големи обеми и серии с висока повторяемост. В съвременните цехове прецизни метални детайли се произвеждат основно посредством фрезоване, 3-, 4- или 5-осно вертикално или хоризонтално струговане, обработка на струг от т. нар. швейцарски тип (специализиран в изработката на фини и високоточни компоненти) и др. Фрезоването под различни ъгли на 2- до 5-осни конфигурации поначало се счита за прецизна обработка, а темповете на отнемане на материал са сравнително високи в сравнение със струговането или обработката на напречностъргателна или надлъжношлифовъчна маши-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=