Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

4 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии изпълнявани посредством цифровизирани платформи и инструменти, позволяват спестяване на усилията и труда за довеждането на идеята до работещ прототип чрез купища чертежи, времеемко и съпроводено с множество загуби физическо тестване на различни варианти с цел „изчистване“ на съществуващите и потенциални проблеми в дизайна. Така става възможно по-бързото и ефективно разработване на повече продукти с по-висока стойност и подобро качество с по-малко разходи и ресурси. Допълнително предимство са опциите за почти безкрайно персонализиране, които задоволяват комплексните изисквания на съвременния, детайлно информиран за съществуващите възможности, потребител. Усъвършенстваните CAD/CAM платформи за проектиране, моделиране и симулация на дизайна на металните и пластмасовите изделия са незаменим помощник на предприятия от всякакъв мащаб в процеса на разработка, а иновации като изкуствения интелект и машинното самообучение елиминират огромен процент от спънките пред успешния продукт още в началната фаза на проектиране. Те позволяват бързо, детайлно и автоматизирано генериране на прецизни триизмерни модели на компонентите, сглобките и цялостните системи, които е необходимо да бъдат произведени. Логично възниква въпросът как да бъде оптимизиран и самият идеен процес, не само за да се спестят усилия, но за да се разгледат и всички налични технологични възможности. Тук на помощ идва генеративният дизайн, който елиминира необходимостта от изготвяне на широка концепция за това как да изглежда и как да бъде конструиран един детайл, а изисква само спецификация за това какво е необходимо да прави. Така не е нужно приложенията да се моделират спрямо съществуващите инструменти за реализацията им. Оптималното решение за всяка потребност идва в готов вид след задаване на прости параметри като единична цена, размери, минимално или максимално тегло, товароносимост или издръжливост на различни въздействия, както и достъпни технологични процеси за производството му. Революционните софтуерни платформи за генеративно проектиране предлагат различни възможности по отношение на материалите за изработка, конструктивните елементи и всякакви други променливи в проекта, заедно с оценка за приложимостта, недостатъците и предимствата им. Все повече съвременни производители на метални или пластмасови изделия възприемат т. нар. DFM методология или „дизайн с оглед на оптималната производимост“. Тя е базирана на дигитално опосредствано и фрагментарно усъвършенстване на всеки аспект на дадения компонент, детайл или цялостен продукт с цел по-лесната му и рентабилна изработка. В разработката на по-комплексни системи, включващи интелигентни части и подсистеми, се налага и т. нар. прогнозен аналитичен инженеринг – подход за въвеждане и интегриране на свързани софтуерни платформи за колаборативно виртуално моделиране, симулация и тестване на разнообразни варианти от отдел-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=