Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

40 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии от намеса на оператор. IIoT технологиите позволяват и висока степен на синхронизация между отделните машини в цеха, което допълнително редуцира нужните усилия от страна на персонала и повишава безопасността му. Необходимостта от метални детайли с все по-прецизни допуски в редица взискателни приложения води до сериозен ръст в използването на 4- и 5-осни фрезови конфигурации. При петосното рязане са налице многократно по-висока ефективност, пократки цикли на обработка и много по-малко загуби на материал. За да повишат допълнително прецизността на продукцията си, все повече цехове въвеждат и оборудване за 6осна обработка с ЦПУ за производството на компоненти с най-високите изисквания по отношение на скоростта, допуските и качеството на повърхностите. При инструменталната екипировка през последните години се наблюдава ръст в търсенето и предлагането на специализирани решения за прецизна и ултрапрецизна обработка, което от своя страна логично води и до разширяване на кръга от приложения на метода. Същевременно нараства фокусът върху още постриктно ограничаване на загубите на материал. Производителите на оборудване предлагат иновативни решения на това предизвикателство – хибридни конфигурации, които комбинират отнемане на материал с адитивни техники, например струговане и фрезоване с директно метално лазерно синтероване или друг аналогичен процес. Сред иновациите в сферата на прецизната обработка в епохата на Industry 4.0 са и облачните технологии, които позволяват интегрирането на усъвършенствани роботизирани системи, платформи с изкуствен интелект и високотехнологични решения за интуитивна колаборация на ниво човек-машина или машина-машина. Изобилието от данни в интелигентната и опосредствана от сензори, IoT устройства, изкуствен интелект и машинно самообучение модерна металообработка е сред най-съществените ползи във връзка с възможностите за прецизиране на допуските и качеството на повърхностите. Ключова е ролята и на т. нар. мултифункционални металообработващи машини и центри с ЦПУ, които разполагат с високоавтоматизирани системи за смяна на инструмента и позволяват на една конфигурация (и дори едновременно) да се извършват множество различни операции, като фрезоване, струговане, пробиване, резбонарязване, райбероване, зенкероване и др. Все по-търсени са и системите с възможности за многостранна (многоъгълна) и многошпинделна обработка. В контекста на глобалния стремеж към декарбонизация на индустрията се популяризират и все повече технологии за повишаване на енергийната ефективност, мониторинг, измерване и редуциране на въглеродните емисии във връзка с производството на прецизни метални детайли.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=