Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

6 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии където и в рамките на жизнения си цикъл да се намира – опаковано или разопаковано, интегрирано в оборудване, далеч от листовката си с техническа информация, дори и изведено от експлоатация или повредено. Тенденциите, които промениха всичко Когато правим преглед на глобалните технологични тенденции, които промениха облика на съвременната индустрия и проправиха път за интелигентните фабрики на бъдещето, неминуемо трябва да започнем с автоматизацията и роботиката. Ролята на тези иновации за еволюцията в изработката на метални и пластмасови изделия е също толкова фундаментална, колкото и във всеки друг сегмент на модерното машиностроене и промишленото производство в цялост. И макар роботи да се използват в индустрията вече повече от половин век, до неотдавна те бяха прекалено тромави и ограничени, за да сторят повече от това да заместят човека в изпълнението на тежките, рискови и повторяеми операции. Високотехнологичните „виждащи“, „усещащи“ и „мислещи“ роботизирани системи в наши дни обаче позволяват бърза, прецизна, високопроизводителна и безопасна работа дори в колаборативни приложения. Именно в колаборацията се крие вратичката към следващото ниво на играта – наближаващата пета индустриална революция, която интерпретира концепцията за ефективност и устойчивост през призмата на екипното взаимодействие между човека и машините. В рамките на този преход технологичните системи стават все погъвкави, адаптивни и отзивчиви благодарение на интегрираните в тях сензори, IoT устройства и други интелигентни елементи, за да могат да предоставят необходимите данни за работата си в реално време. На същия принцип, веднъж произведени и интегрирани в съответното оборудване, продължават да функционират по време на оставащия си жизнен цикъл и интелигентните детайли, а това позволява стриктното им контролиране и проследяване. Да не пропускаме и изключително интересната и все по-популярна тенденция за „онлайн“ производство на компоненти и изделия. Тази концепция позволява на множество компании и потребители – разработчици, производители, доставчици на продукти и услуги, търговци, дистрибутори, системни интегратори, клиенти и други контрагенти по веригата на доставките – да обединят информационните си ресурси в единна виртуална платформа, например уебсайт или портал. Обикновено това включва популяризиране сред участващите в колаборацията заинтересовани страни на данни за потребности, наличности, цени, поръчки, каталози, промоции, материали и какво ли още не. Чрез подобна дигитална оркестрация и интеграция на процесите се постигат много по-ефективно и изгодно за отделните страни участие и побързи и таргетирани заявки и доставки. Този клиентски ориентиран бизнес модел за споделяне на производствен капацитет и ресурси обикновено се реализира чрез облачно базирана платформа, която да обезпечи участието на повече от една компания, както и децентрализираното, но синхронизирано управление на процесите. За да е възможно включването на едно предприятие в подобна екосистема, е необходимо то да разполага със съответните кибер-физични производствени системи с облачна функционалност. Облачните технологии носят множество ползи за производителите на детайли и изделия, независимо от технологичните операции, които използват – механична (субтрактивна, чрез отнемане на материал), адитивна или хибридна обработка, леене под налягане, формоване, екструзия и т. н. Облачните платформи, за чието експлоатиране и поддържане не се изисква закупуване и обслужване на съответния сървърен и изчислителен капацитет, а се заплаща единство такса или абонамент за използване под формата на услуга, позволяват дигитализиране на информацията, събиране, обработка и анализ на данните за производствените системи и изработваните продукти, както и извличане на ценна бизнес стойност за компаниите. В помощ на бизнеса по модела „като услуга“ (as-a-service) се предлагат и много други софтуерни и хардуерни технологии, както и цялостни решения, включително роботи, металообработващи машини, центрове за данни, проектиране, инженеринг, техническа поддръжка и т. н. Така всяка компания може да прецени кои аспекти от производството на детайли спадат към вътрешната й експертиза и кои да „аутсорсне“, като ги възложи на външен изпълнител и да се възползва от капацитета му в дадена област под формата на услуга.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=