Внедрено

Новата производствена база на Силкотех България
Съвременно технологично оборудване и енергоспестяващи системи оптимизират производствения процес Наскоро Силкотех България, специализирана в преработката на двукомпонентен течен силикон и инженерни пластмаси, откри нова производствена база в индустриалната част на гр. Перник. Сградата е изпълнена в съответствие с всички изисквания за този тип производство и разполага със съвременно технологично оборудване. Преработката на течния силикон се осъществява на принципа на леенето под налягане. Прилага се както еднокомпонентна, така и двукомпонентна техника - шприцване на пластмаса и силикон, едновременно или ... още
Инсталацията за биодизел на Зърнени Храни България
Съвременна платформа с разпределена интелигентност управлява процесите в завода В края на миналата година официално бе открита инсталацията за биодизел на Слънчеви лъчи Провадия. Мащабната инвестиция на Зърнени Храни България безспорно е не само сред най-големите в страната, но е напълно сравнима като капацитет с подобни заводи в Централна и Западна Европа. За контрол на качеството на произведения продукт е изградена специализирана лаборатория. Предвид нефункциониращият пазар на биодизел в България, за момента производствената мощност работи за износ.Условно инсталацията се състои ... още
Автоматизираната система в БЕО
Главен изпълнител на проекта и доставчик на оборудването е фирма ЦЕ ЦЕ ЕС България Автоматизирана система за измерване концентрациите на азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид и озон е внедрена през 2005 г. в Базова екологична обсерватория (БЕО) “Мусала” на ИЯИЯЕ (Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика) към БАН. Главен изпълнител на проекта, включващ проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системата за измерване, е фирма ЦЕ ЦЕ ЕС България. Техниката е производство на френската компания Environnement S.A. ... още
Средства за машинна безопасност
Как е осигурена машинната безопасност в пловдивското предприятие на Дружба Стъкларски Заводи АД? помняйки си с умиление, самоирония или дори с недотам добри чувства първия работен ден в някакво индустриално производство, всеки инженер няма как да е забравил и задължителния инструктаж по охрана на труда и техника на безопасност. Защото, независимо дали ще преработва нефт, произвежда стомана или електричество, транспортира природен газ или химикали и т.н., във всяко производство съществуват рискове, свързани с безопасността на работещите. А всеки инженер ... още
Лъчиста отоплителна система в ТЕРЕМ – Летец
Проектът е реализиран с техника на Carlieuklima от TFS Consult Фирма TFS Consult изпълни проект за реконструкция на отоплението в завод ТЕРЕМ - Летец, включващ изграждането на цялостна и зонова лъчиста отоплителна система с компютърно управление. Инсталацията е изградена и пусната в експлоатация в периода юли - ноември 2006 г. Инфрачервените излъчватели са производство на италианската компания Carlieuklima. Проектът обхваща замяна на съществуващата конвективна отоплителна система в два хангара за ремонт на вертолети и прилежащите към тях ... още
Автоматизация на мелнично-флотационен цех
Мащабен проект е реализиран през 2006 г. в Елаците-Мед Проект за замяна на напълно амортизираната АСУТП Концентрат в мелнично-флотационен цех на рудодобивното и обогатително дружество Елаците-Мед със съвременна информационно-управляваща система е финализиран успешно в началото на настоящата година. Изпълнител на проекта са фирма АТЕЛ - Системи за управление и Контек Аутомейшън. Възложител е фирма ГЕОТЕХМИН. Замисълът на проекта е разработване и внедряване на система за анализиране, прогнозиране и управление на обогатяването на медни руди, притежаваща изчислителна интелигентност. Системата прогнозира поведението ... още
Автоматизация на язовирна стена "Чаира"
Контролно-измервателни системи, внедрени от Комикон в НЕК Две контролно-измервателни системи, целящи повишаване на сигурността и оптимизиране на експлоатацията и поддръжката на язовирна стена Чаира, са внедрени през миналата година в Националната електрическа компания. Първата система е предназначена за дистанционно измерване на отвесите и общата филтрация. Обхваща изграждането на промишлена компютърна мрежа и съответстващото й програмно осигуряване. Проектът стартира в края на 2004 г. и е изпълнен в началото на 2005 г. Вторият проект включва внедряването на нова централна станция ... още
ОВК инсталациите в Медицински комплекс Доверие
Техниката за изпълнението на проекта е доставена от Рувекс Проект, обхващащ проектиране, изграждане и пуск в експлоатация на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация, е финализиран успешно в края на миналата година в Медицински комплекс Доверие в столицата. Цялостният проект за изграждане на медицинския комплекс е изготвен от екип с ръководител арх. Веселин Христозов. Частта отопление и вентилация е проектирана от инж. Климент Сеизов, а частта климатизация на операционни и реанимация от инж. Олег Йорданов. Главен изпълнител на обекта е фирма ... още
Автоматизирана система в КРЗ Одесос
Системата, внедрена от Елкотех, контролира разхода и параметрите на електрическата енергия и регулира фактора на мощността Интегрирана система за контрол на разхода и параметрите на електрическата енергия и автоматично регулиране на фактора на мощността е внедрена в Кораборемонтния завод (КРЗ) Одесос във Варна. Проектът е реализиран от варненската инженерингова фирма Елкотех на няколко етапа. Последният етап, включващ доизграждане и преконфигуриране на системата, е изпълнен в периода юни - август 2005 г. Автоматичната система за регулиране фактора на мощността е внедрена в ... още
Линия за екструзия на алуминиеви профили
Производственият комплекс на Стилмет се управлява от техника на Rockwell Automation В края на миналата година е пусната в експлоатация най-новата, четвърта линия за екструзия на алуминиеви профили в Стилмет, изградена на основата на задание и самостоятелен проект на предприятието. Новата линия за екструдиране вече е преминала успешно 72-часови експлоатационни изпитания и проби, уверяват от завода. В рамките на този период са извършени цялостни настройки и синхронизация на режимите на работа на отделните машини от производствения комплекс, след което е синхронизирана ... още
Реконструкцията на цинковото производство в ОЦК Кърджали
Проектът в частта му КИП, автоматизация и електро е изпълнен от Старт Инженеринг Амелия Стоименова Проект за реконструкция и модернизация на Цинков завод към Оловно-цинков комплекс (ОЦК) Кърджали e изпълнен през 2004 г. Проектът включва реконструкция на съществуващия цех мокро извличане и изграждане на нов участък ярозит и ново филтрувално отделение. Идейният проект е разработен от испанската компания Asturiana De Zink. Главен изпълнител е Химремонтстрой. Подизпълнител за части електро, КИП и автоматизация е Старт Инженеринг. В рамките на проекта е внедрено ... още
Лъчиста отоплителна система в Складова техника
Системата е внедрена във фабриката от фирма СВМ-България Система за отопление, изградена на базата на газово-керамични инфрачервени излъчватели, захранвани с природен газ, е инсталирана и пусната успешно в експлоатация във фирма Складова техника в началото на настоящата година. Изпълнител на проекта, обхващащ проектиране на системата, доставка, монтаж и пуск на отоплението, е фирма СВМ-България. Технически, системата е изградена на базата на газово-керамични излъчватели, производство на френската компания SBM International. Проектът е реализиран на два етапа, уверяват от Складова техника. ... още
Система за управление на бетонов възел
Изпълнител на проект за автоматизация на бетонов възел на фирма ИНТИС е Гемамекс Превръщането на цели области от страната в строителни площадки през последните години доведе до сериозно развитие на всички свързани със строителния бранш дейности, сред които и производството на бетон. Въпреки очевидно слабия контрол върху качеството на използваните строителни материали през първите години на демокрацията, краткият срок до приемането на страната ни в Европейския съюз и свързаните с това очаквания за налагане на европейските изисквания в областта на строителството ... още
Система за управление на насипообразувател в мини Марица Изток
Главен изпълнител на реконструкцията в рудник Трояново 1 е фирма Ротек Автоматизирана система за управление на насипообразувател А2RsB12500 е внедрена през миналата година в рудник Трояново 1 от комплекса мини Марица Изток. Главен изпълнител на проекта, включващ проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системата за управление на насипообразувателя, е фирма Ротек, официален дистрибутор на американската компания Rockwell Automation за България. Срокът за реализацията на проекта - от етапа на разработване на проектната документация до внедряването на системата в експлоатация, ... още
Система за непрекъснат мониторинг в ТЕЦ Марица 3
Главен изпълнител на проекта е ССS България Система за непрекъснат мониторинг на отпадните димни газове от блок 120 МW е внедрена в ТЕЦ Марица 3, Димитровград, през миналата година. Изпълнител на проекта, включващ проектиране, доставка на техниката, монтаж, настройки, пуск и обучение на персонала е CCS България. Частта от проекта, обхващаща обработката на данните от измерванията и програмното осигуряване, е възложена от CCS България на фирма Кибернетика. Системата е реализирана на базата на техника от водещи производители, сред които HORIBА, от ... още

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Термоформовъчни машини

Термоформовъчни машини

Термоформоването е популярен производствен метод за изработване на широк асортимент от изделия от термопластични полимери с помощта на матрици. Съвременното оборудване е с висока степен на автоматизация и множество функции ... още
Магнитни приспособления за фиксиране на детайли

Магнитни приспособления за фиксиране на детайли

През последните години магнитите се наложиха като успешна алтернатива на механичното закрепване на заготовки при механична обработка и при закрепване на спомагателни приспособления от рода на осветителни тела и държачи ... още
Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Тяхната ефективност допринася за перманентно намаляване на разходите за енергия и химични агенти, както и за съкращаване на продължителността на почистването ... още
Енергийна ефективност на индустриално осветление

Енергийна ефективност на индустриално осветление

Сред техниките и стратегиите за реализиране на енергийни спестявания са: използване на енергийно ефективни осветители; максимално използване на естествена дневна светлина; управление на осветлението на възможно най-локално ниво и др. ... още
Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферните изчисления (edge computing) бързо се превръщат в мегатенденция в индустриалната автоматизация поради множеството си предимства в сравнение с облачните платформи ... още
Интегрални AC/DC преобразуватели

Интегрални AC/DC преобразуватели

Статията е посветена на новостите при AD/DC конверторите. Разгледани са: преобразуватели с управление в първичната намотка, контролери за косинус фи, контролери за управление на синхронни токоизправители, специфични видове преобразуватели, AC/DC преобразуватели в модулно изпълнение ... още
Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Законодателството в областта на безопасност на храните не дава възможност за свеждане на водопотреблението в сектора до минимум поради риска от незадоволителни нива на чистота, хигиена или качество на продукцията ... още

Top