Обем на пазара на оловни акумулатори

БизнесСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2006

Фиг.1 Внос и износ на оловни акумулатори с изключение на видовете, използвани за задействане на бутални двигателиза периода 2000-2006 г. в брояФиг.2 Фиг.1 Внос и износ на оловни акумулатори с изключение на видовете, използвани за задействане на бутални двигателиза периода 2000-2006 г. в лева

Внос/износ на оловни акумулатори с изключение на видовете, използвани за задействане на бутални двигатели

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара в страната на оловни акумулатори, с изключение на видовете, използвани за задействане на бутални двигатели, за периода 2000 - 2006 г. в лева. Информацията е предоставена от Националния статистически институт. Публикуваните данни за 2006 г. са предварителни и обхващат периода от януари до март включително. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на оловни акумулатори са броя и лева.

 
ЕКСКЛУЗИВНО
Top