Amiblu: "Проектирани за следващите 150 години"

В и КФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 1/2020 • 18.02.2020

 

Това е смелото твърдение, което Amiblu отправя за своите GRP продукти. Но как да повярваме, имайки предвид че историята на самата компания започва преди малко повече от 60 години? Разговаряхме с Högni Jónsson, продуктов мениджър в отдел Развитие на продуктите на Amiblu, който ни запозна с някои интересни проучвания.

 

Amiblu обещава експлоатационен живот от век и половина на своите GRP продукти. Къде е доказателството?

Jónsson: За да отговоря на този въпрос, първо трябва да разгледаме причините, поради които повечето тръби не достигат тази зряла възраст. Тези причини носят имена като Thiobaccillus concretivorus и Thiobaccillus ferrooxidans - мънички бактерии, които се разлагат в канализацията и образуват сероводороден газ (H2S). В комбинация с влажен въздух той образува сярна киселина (H2SO4), която е силно корозивна за материали като бетон, стомана и чугун. Тази "микробно индуцирана корозия" може да предизвика значителни щети с течение на времето. Корозията е сериозен проблем и при приложения с морска вода, където съдържащият се натриев хлорид разяжда, например, металите и води до тяхното разпадане. Ситуацията е съвсем различна при GRP продуктите.

 

Казвате, че GRP тръбите не се засягат от корозията?

Jónsson: Точно така. По своята същност те са с по-висока издръжливост от бетона и металите в киселинна среда. За да го докажем, буквално поставяме нашите тръби на тест за киселинност: Няколко проби с тръби са изложени под въздействието на сярна киселина (H2SO4) за дълъг период от време, като същевременно са подложени на изкуствено високи напрежения на опън. Идеята е да се симулират химическите условия в канализацията, в агресивна среда, но под прекомерно напрежение, за да се предизвика деформация в разумни времеви рамки. За определяне на дългосрочните свойства на тръбите, измерените данни се анализират посредством статистически анализ и се екстраполират, за да се предвиди ограничаващото напрежение, което се използва при тяхното проектиране.

 

От Amiblu ли е създаден този метод на изпитване?

Jónsson: Не. Тестът за киселинност на GRP тръби е стандартизиран най-напред от Американското общество за изпитване и материали през 1978 г. (метод на изпитване ASTM D3681) и се използва оттогава. Същата процедура е посочена и в EN 1120 и ISO 10952. Методът на изпитване изисква минимум от 10 000 часа тестване с най-малко 18 проби. Тъй като тестът е сравнително лесно приложим и не изисква много място, значителен брой проби са изложени на киселина за доста по-дълъг период от време. Изследвахме резултатите от 40 години продължително изпитване на Flowtite и HOBAS GRP тръби, включващи повече от 1800 тестови проби. Класическият регресионен анализ на данни до 1000 часа образува линия с малък наклон, докато при данните между 1000 и 350000 часа се получава почти хоризонтална линия. При екстраполирането на тази линия само с половин век, което е по-малко от една трета от това, което класическата статистика позволява, постигнахме стойност на напрежение от 0.93% при 150 години.

 

Има ли проекти, които доказват тази устойчивост?

Jónsson: През 2004 г. тръба с диаметър DN 1800, която е използвана продължително в агресивна среда от 1980-та, е разкопана и инспектирана (Фигури 9-11). Тръбата е от пречиствателна станция за отпадни води, принадлежаща на отдела за водоснабдяване и канализация в Рияд. След почти 25 години експлоатация тръбата не показа никакви знаци за увреждане, само малка промяна в коравината. Друга проба, взета от тръба в Норвегия, която е потопена в морска вода над 33 години, също не показа никакви признаци на корозия или видимо стареене. Механичните свойства също бяха в рамките на първоначалните изисквания.

 

В заключение: Експлоатационният живот от 150 години на Amiblu GRP тръби е факт!

Jónsson: Наистина. Голямата база данни с резултати от изпитвания доказва характеристиките на продукта и разкрива експлоатационен живот от повече от 150 години с добри граници на безопасност. Данните показват, че при напрежение под определен праг тръбите ще служат на няколко бъдещи поколения.


 

 

www.amiblu.com

 

 


Вижте още от В и КTop