3D сканиране

Начало > CAD/CAM > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2015 > 18.12.2015

Tриизмерното (3D) сканиране е бърз и точен метод за въвеждане на физическите размери на даден обект в компютър по организиран начин. Обикновено данните, получени в резултат на 3D сканирането, се представят чрез мащабиран цифров модел или с помощта на графично триизмерно рендериране. След като данните от сканирането бъдат качени на компютъра, могат да се използват всички размери на физическия обект - дължина, ширина, височина, обем, размери на елементите на обекта, местоположение, площ на повърхнината на обекта и т. н.

Данните от триизмерното сканиране често пъти се използват като мост между физическите обекти и модерното промишлено производство. Това се постига чрез конвертирането им в модели за компютърно проектиране (CAD модели). Те се използват за сравнение на реалния обект с „идеалния”, проектиран модел или в безбройните инструменти за компютърен инженеринг (CAE), които съществуват днес.

 Ключови думи: триизмерно сканиране, 3D сканиране, 3D скенери, лазерно сканиране, сканиране със структурирана светлина, фотограметрияTop