РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

3Dbgprint, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ 3DbgprintMAKE IT REAL, MAKE IT USEFUL
WWW.3DBGPRINT.COM
Възможност за печат с РЕЕК и други материали до 500°С

• НАСТОЛНИ 3D ПРИНТЕРИ
• ИНДУСТРИАЛНИ 3D ПРИНТЕРИ
• 3D ПИСАЛКИ
• БОГАТА ГАМА 3D КОНСУМАТИВИ


3D ПРОТОТИПИРАНЕ В КРАТКИ СРОКОВЕ В МАЛКИ СЕРИИ

FDM (Fused Deposition Modeling)
SLA (STEREOLITOGRAPHY)
DLP (Digital Light Processing)
OBJET POLYJET

София 1407
България
кв. Южен парк
ул. Сердикийски събор, блок 27, партер
Тел.: + 359 889 101 327
e-mail : office@3dbgprint.com


Top