5 ключови подхода за ефективно LED осветление на промишлени складове и халета

Начало > Осветление > 08.12.2016

5 ключови подхода за ефективно LED осветление на промишлени складове и халета | Инженеринг ревю, снимка 1
5 ключови подхода за ефективно LED осветление на промишлени складове и халета

LED осветителите трайно се нареждат сред най-използваните технологии за осветление на високи тавани в големи промишлени помещения като складове, халета, цехове, логистични центрове и др. Сред ключовите им предимства пред алтернативни осветителни технологии като луминесцентните и метал-халогенните лампи са по-високата им енергийна и разходна ефективност, възможността за безпроблемна експлоатация без поддръжка и в пъти по-дългият им сервизен живот.

За да бъде максимално рентабилен един осветителен проект в промишлени складове и халета, независимо дали става въпрос за нов обект или ретрофит на съществуващ такъв, е добре да бъдат проучени и взети предвид всички възможности и предизвикателства по отношение на ефективното осветяване.

С особено внимание към монтажните конструкции
При инсталирането на светодиодно осветление в промишлени помещения с високи тавани, особено в нови обекти, е от съществено значение правилното позициониране и закрепване на монтажните конструкции, върху които ще бъдат монтирани самите осветители. Неправилно позиционираните LED лампи водят до лошо осветяване, загуби на енергия, загуба на време и разходи за тяхното преместване и т. н. Това далеч не се отнася само до светодиодното осветление, но светлоразпределението при LED осветителите е много по-различно от това при газоразрядните лампи с висока интензивност например. При последните неправилното позициониране на осветителите е по-вероятно да не бъде толкова лесно забелязано.

Съобразяване с характера на осветяваните зони
В много съвременни индустриални складове и халета се инсталират светодиодни осветители за високи тавани от ново поколение, чиито зони на осветяване се определят от специални оптични системи. Ето защо е важно избраната LED конфигурация да бъде съобразена със зоните, които ще се нуждаят от осветяване, и с наличието на хоризонтални и/ли вертикални повърхности (рафтове, табла, стелажи, ракове, работни маси и т. н.), които трябва да бъдат осветявани.

За разлика от "традиционните" осветителни тела за индустриални помещения с високи тавани (най-често овални метал-халогенни лампи в алуминиеви рефлектори, които излъчват широк конус от светлина), LED осветителите по-често се конфигурират в линейни решетки с асиметрично светлоразпределение, адаптирано към ориентацията на повърхностите (хоризонтални, вертикални), които ще бъдат осветявани. На пазара са достъпни, разбира се, и ретрофит версии на LED лампите за промишлани халета, които съчетават ефективността на новата технология с познатия дизайн на метал-халогенните лампи.

Елиминиране на отблясъците
LED модулите са точкови източници на светлина, които типично създават отблясъци в гладки и лъскави повърхности и при директно гледане в светлоизточника. Особен проблем се оказва това за шофьорите на мотокари високоповдигачи в промишлените складове, които се налага да поглеждат към тавана на помещението, когато подреждат различните складови единици по стелажите. Ето защо, с цел ефективно осветяване на обекта, е необходимо да бъде направен компромис между ефективността на осветителите и визуалния комфорт на техните ползватели, който може да бъде осигурен чрез по-добра оптична система за сметка на малко по-ниска ефективност.

Осветление само когато потрябва
За разлика от газоразрядните лампи с висок интензитет, светодиодните осветители могат лесно и бързо да бъдат димирани с цел пестене на енергия, когато не е необходимо осветяване на 100%. В допълнение, интелигентните съвременни осветителни системи за индустриални складове и халета разполагат със зонови сензори за присъствие, които намаляват осветяването и консумацията на електроенергия, когато не се регистрира движение на персонала в дадена зона на обекта. Сред използваните техники за подобряване на енергийната ефективност на индустриалното осветление е и приоритетното използване на дневна за сметка на изкуствена светлина когато и където е възможно.

Софтуер за мониторинг на осветителните системи
За да са наясно фасилити мениджърите и ръководния персонал на индустриалните складове и халета дали и колко ефективна е осветителната им система, е препоръчително към нея да бъде инсталиран софтуер за енергиен мониторинг. Допълнително ефективността на решението може да бъде подобрена посредством внедряването на контролна технология, която автоматизирано да управлява осветителите. Тези средства за мениджмънт на осветлението посредством автоматично тестване и докладване на статус и работни параметри на осветителите непрекъснато и в реално време могат да послужат като базови източници на информация за системата при превантивна диагностика и поддръжка, както и при мероприятия за повишаване на енергийната ефективност.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: индустриално осветление, светодиодно осветление, LED, осветление на складове, промишлени халетаTop