5-осен обработващ вертикален център HAAS UMC-750

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2013

Сред новостите при предлаганите от Тексимп металорежещи машини с ЦПУ на Haas Automation, Inc e представеният през есента на европейския пазар 5-осен обработващ вертикален център HAAS UMC-750.

Функционалностите и техническите възможности, които машината предоставя, са стабилната работна маса с габарити 500х630 mm, лагеруваща на две опори, със свобода на пълно интерполационно движение по ос В от -35° до +110° и по ос С +/- 360°. Също така вече има възможност за използване на DWO (Dynamic Work Offset) динамична координатна система при движение по 3+2 оси, както и TCPC (Tool Center Point Control) контролиране центъра на инструмента при 4- и 5-осно фрезоване.

От м. юли 2013 г. се предлага и възможността машините да бъдат поръчани или да се монтира в последствие въздушна охладителна система на захранващото табло.
При струговете всички модели (с изключение на ST-40) вече се предлагат и с Y-ос с диапазон +/-50 mm.

При тях имаме изцяло сменена концепция на задвижване на активния инструмент – със зъбна предавка, което води до повишаване на въртящия момент. Наблюдава се и тенденция към все по-големия интерес при по-сложните машини, в чието полезрение попада и двушпинделният струг с Y-ос на HAAS DS-30SSY.

Възможностите за развитие на машините и технологиите с ЦПУ са необятни
Що се отнася до бъдещото развитие на машините и технологиите с ЦПУ смята, че възможностите са необятни.

Виждаме, че машините стават все по-динамични и сложни с все повече възможности при движенията и обработките. Интегрират се цели CAD/CAM софтуерни продукти в ЦПУ на машините. Обединяват се различните видове металообработване (със и без стружкоотделяне) в машините като лазарно-синтеровъчната фрезова машина на Matsuura LUMEX Avance-25, например (Тексимп е официален представител на Matsuura за България).

Всички тези примери доказват, че е трудно да се предскаже какво може да се очаква в развитието на машините с ЦПУ.
В момента много фирми в бранша на металообработването притежават стари машини. Детайлите стават все по-сложни и с по-големи изисквания. За да бъдат конкурентни и да отговарят на все по-големите изисквания в бранша, те трябва постепенно да подменят машинния си парк.

Това дава оптимизъм, че пазара на машини с ЦПУ ще остане относително стабилен и дори ще търпи развитие.

Иван Минчев, технолог, ТексимпКлючови думи: ЦПУ, HAAS UMC-750, TEXIMP BGЕКСКЛУЗИВНО

Top