Видео за 50 г. юбилей на катедра "Електроизмервателна техника" в ТУ - София

Начало > Видеоклипове > ВИДЕО

Катедра "Електроизмервателна техника" в Технически университет - София чества 50 години от основаването си на 2 ноември т.г.


ПОДОБНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ
Top